[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/trip/ - Tripcioty

Name
Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1566399005483.webm (4.59 MB, 1080x606, 180:101, trap.webm) Google iqdb

 No.126[Reply]

czy siedzi z nami jakiś trap?

 No.127

po co ci wiedzieć?

 No.128

>>127
aaaaa z ciekawości :3File: 1556642884542.jpg (66.67 KB, 635x634, 635:634, ambiwalencja.jpg) Google iqdb

 No.80[Reply]

>tripcioty
>prawie nikt nie tripciotuje
smutłem
1 post omitted. Click reply to view.

 No.83

postowanie na martwym mija sie z celem, co dopiero tripciotowanie, ktore przeciez polega na zbieraniu MMMMM ATENCJI

 No.124

>>80
czy to ta slynna sakebinii?

 No.125

>>124
to ambiwalencjaFile: 1566082607580.png (326.58 KB, 498x675, 166:225, radość.png) Google iqdb

 No.122[Reply]

Hejka anonciany UwU

 No.123

makaron z paracetamolem, a u ciebie?File: 1565373901200.jpg (76.13 KB, 727x969, 727:969, IMG_20190809_190317.jpg) Google iqdb

 No.119[Reply]

CO KURWO

 No.120

sram psa jak sra

 No.121

hujFile: 1565129650599.png (75.86 KB, 181x234, 181:234, zwyrol.png) Google iqdb

 No.116[Reply]

SZUKAJCIE

 No.117

czego?

 No.118

>7fsPAPIEZQ
jak ty to zrobiles :oFile: 1554593591885.jpg (105.02 KB, 723x800, 723:800, picie.jpg) Google iqdb

 No.45[Reply]

sram sobie do buzi i to wypijam
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.92

>>68
nie uważam, żebym czuł się zobowiązany do napisania kim jestem
możesz wywołać taki stan, ale nie wiem czy ci na tym zależy ;)

 No.93

>>67
heh, do loszki tak piszę

 No.115

File: 1562975522544.gif (896.32 KB, 540x644, 135:161, gleeee.gif) Google iqdb

ty to dobry czam w sumie, zacne tu pisac bo nie umiem,a klawiatura ma tylko ł¸

sorki za autism
macie to albedoFile: 1557178067833.jpg (39.27 KB, 724x720, 181:180, 1.jpg) Google iqdb

 No.95[Reply]

sram cipą
13 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.112

>>110
żeżuncja z anonimowego hejtera

 No.113

>>112
bronisz swojego chłopaka…
to ja odpuszczam, jest was zbyt dużo, choć już niemal wygrałem z tamtym ułomkiem, o czym świadczy powyższy post

 No.114

>>113
co wygrales? pajacu obsesyjny
poruchaj to ci przejdzie ten HEJTFile: 1556645111017.png (380.07 KB, 678x754, 339:377, żonka.png) Google iqdb

 No.82[Reply]

ruchałem ritsu AMA
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.90

>>89
to, chyba tylko zwierzęta pragną ostrego jebańska na trzy baty
cywilizowani ludzie, o ile uprawiają seks, to uprawiają romantyczną miłość, pełną namiętności, wielogodzinną rozkosz dla zmysłów

 No.91

>>90
mode proszę, wypierdol to, dopiero zauważyłem jakiemu elementowi przyznałem rację, sram psa jak sra.

 No.94

>>91
jak sam widzisz, nie różnimy się tak bardzo od siebie
powinno dać ci do myśleniaFile: 1555758068080.jpg (56.59 KB, 500x500, 1:1, 1535801780108.jpg) Google iqdb

 No.69[Reply]

mam CIPĘ pytajcie o co chcecie
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.77

>>75
>>76
sory odpada bo nie jestem femkom jednak
swojego odbytu też raczej nie udostepniam :/

 No.78

>>77
znajdzie się ten jedyny, to udostępnisz

 No.79

[cool]File: 1554635392345.png (4.1 MB, 3840x2160, 16:9, wallhaven-380854.png) Google iqdb

 No.47[Reply]

Witam i Pozdrawiam!
13 posts omitted. Click reply to view.

 No.62

>>59
a skądże, ja jestem bardzo tolerancyjny dla wybranych

 No.64

File: 1555270327207.jpg (298.28 KB, 1356x2114, 678:1057, d1bbf540cec90d761581f19c96….jpg) Google iqdb

Juden sind Parasiten

 No.65

>>64
based and redpilledDelete Post [ ]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]