[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/trip/ - Tripcioty

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554593591885.jpg (105.02 KB, 723x800, 723:800, picie.jpg) Google iqdb

 No.45[Reply]

sram sobie do buzi i to wypijam
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.92

>>68
nie uważam, żebym czuł się zobowiązany do napisania kim jestem
możesz wywołać taki stan, ale nie wiem czy ci na tym zależy ;)

 No.93

>>67
heh, do loszki tak piszę

 No.115

File: 1562975522544.gif (896.32 KB, 540x644, 135:161, gleeee.gif) Google iqdb

ty to dobry czam w sumie, zacne tu pisac bo nie umiem,a klawiatura ma tylko ł¸

sorki za autism
macie to albedoFile: 1557178067833.jpg (39.27 KB, 724x720, 181:180, 1.jpg) Google iqdb

 No.95[Reply]

sram cipą
13 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.112

>>110
żeżuncja z anonimowego hejtera

 No.113

>>112
bronisz swojego chłopaka…
to ja odpuszczam, jest was zbyt dużo, choć już niemal wygrałem z tamtym ułomkiem, o czym świadczy powyższy post

 No.114

>>113
co wygrales? pajacu obsesyjny
poruchaj to ci przejdzie ten HEJTFile: 1556645111017.png (380.07 KB, 678x754, 339:377, żonka.png) Google iqdb

 No.82[Reply]

ruchałem ritsu AMA
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.90

>>89
to, chyba tylko zwierzęta pragną ostrego jebańska na trzy baty
cywilizowani ludzie, o ile uprawiają seks, to uprawiają romantyczną miłość, pełną namiętności, wielogodzinną rozkosz dla zmysłów

 No.91

>>90
mode proszę, wypierdol to, dopiero zauważyłem jakiemu elementowi przyznałem rację, sram psa jak sra.

 No.94

>>91
jak sam widzisz, nie różnimy się tak bardzo od siebie
powinno dać ci do myśleniaFile: 1556642884542.jpg (66.67 KB, 635x634, 635:634, ambiwalencja.jpg) Google iqdb

 No.80[Reply]

>tripcioty
>prawie nikt nie tripciotuje
smutłem

 No.81

heh ;/

 No.83

postowanie na martwym mija sie z celem, co dopiero tripciotowanie, ktore przeciez polega na zbieraniu MMMMM ATENCJIFile: 1555758068080.jpg (56.59 KB, 500x500, 1:1, 1535801780108.jpg) Google iqdb

 No.69[Reply]

mam CIPĘ pytajcie o co chcecie
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.77

>>75
>>76
sory odpada bo nie jestem femkom jednak
swojego odbytu też raczej nie udostepniam :/

 No.78

>>77
znajdzie się ten jedyny, to udostępnisz

 No.79

[cool]File: 1554635392345.png (4.1 MB, 3840x2160, 16:9, wallhaven-380854.png) Google iqdb

 No.47[Reply]

Witam i Pozdrawiam!
13 posts omitted. Click reply to view.

 No.62

>>59
a skądże, ja jestem bardzo tolerancyjny dla wybranych

 No.64

File: 1555270327207.jpg (298.28 KB, 1356x2114, 678:1057, d1bbf540cec90d761581f19c96….jpg) Google iqdb

Juden sind Parasiten

 No.65

>>64
based and redpilledFile: 1554925769832.png (435.39 KB, 849x615, 283:205, armata.png) Google iqdb

 No.54[Reply]

guwno takie brązowe ;]]

 No.63

RUCHAM PSA JAK SRA XDDDDXDDXDXDXDDFile: 1554472559440.jpg (69.14 KB, 1200x627, 400:209, sad.jpg) Google iqdb

 No.42[Reply]

>usunięty

 No.43

widzę, że brakuje większości numerków postów na tej desce, co spadło?

 No.44

File: 1554489561996.jpg (30.9 KB, 335x285, 67:57, basset-hound.jpg) Google iqdb

>>43
blgsk :(File: 1554381340911.jpg (8.91 KB, 249x249, 1:1, pepe z blantem.jpg) Google iqdb

 No.38[Reply]

elo fajne tu macie forum xD

 No.41

no ema rzabkasz No.26[Reply]

no head no problem

 No.100

bardzo możliweDelete Post [ ]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]