[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554826494230.jpg (2.63 MB, 3054x2172, 509:362, 243.jpg) Google iqdb

 No.750

postuje na martwym

 No.751

>martwym
a nieprawda, istnieją mniej ruchliwe fora na polskiej scenie czanowej

 No.759

>>751
no ciekawe jakie, bo jak nielota nazywasz
>mniej ruchliwym
to o kurwa stary xD

 No.766

>>759
jest jeszcze wątroba

 No.767

>>766
i siarczan ale chyba też nie jeździ

 No.778

File: 1554841239862.jpg (529.37 KB, 1024x1489, 1024:1489, 049.jpg) Google iqdb


 No.779

>>778
to musiało boleć
chyba że samuraj po prawej był tak naprawdę kombinezonem noszonym przez samuraja manleta i nic mu się nie stało bo jego głowa była pół metra niżej

 No.1147

harrz bumbers

 No.1468

badabum badabing

 No.2082

babum

 No.2083

wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrum

 No.2148

kto nie bumpuje ten jest chuje[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]