[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554748045570.jpg (74.29 KB, 1200x800, 3:2, 7.jpg) Google iqdb

 No.700

dobra pytanie do tutejszej srającej soli:
1. czy jak się sra loszkę to czy wypada mieć ogolonego penisa i okolice
2. czy mienie tzw. stulejki przeszkadza w sraniu

 No.701

1. tak
2. tak
nie rucham ale teoretyk here

 No.702

>stulejka
do 17 roku życia defacto nie ściągnąłem skóry a wystarczyło kilka treningów by optymalnie się rozciągnęła, wystarczy że dobrze nasmarujesz tłok
no… miałem chyba na 5 lvl'u jakąś wizytę u rodzinnego co mi coś sprawdzał
co do reszty to nie wiem, tu kissless virgin[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]