[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554733346684.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

 No.685

we have learned to take a gram of soma

 No.721

File: 1554799836430.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

świat jest wuefem a ja nie mam stroju

 No.734

File: 1554809543171.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

chcę mieć duży dom pełen cudzych żon

 No.746

File: 1554814823358.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

widać gołym okiem że jej nie krepuje nagość

 No.943

File: 1555166227431.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

jak telefon z lat dziewięćdziesiątych trzęsę się na myśl o kontakcie z Tobą

 No.955

File: 1555181746053.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

tworzę historie tak jak komiks gigant

 No.964

File: 1555259070500.jpg (59.5 KB, 319x300, 319:300, b1.jpg) Google iqdb

jak się zamuliłeś to się odwieś

 No.967

File: 1555278118235.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

upłynęło tyle lat, nie wiem kiedy to minęło nawet, nie pamięta o mnie świat…

 No.1133

File: 1555674738214.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

chciałbym zepsuć te świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy

 No.1194

File: 1555727021207.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

już nie widzę ludzi tylko wszędzie wokół wilki

 No.1211

File: 1555778563122.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

to miasto pachnie jak szlugi i kalafiory

 No.1224

File: 1555863573415.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

zanim powiem że mi z tobą jest do twarzy cofam to bo nie wiem czym jest moja twarz

 No.1650

File: 1556720105570.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

jestem szmatą, szmatą jestem, ale nie dla was, wy niżej ode mnie w hierarchii klęczycie

 No.1651

File: 1556720408226.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

te chińskie bajki ciągle robiły mój sen

 No.1727

File: 1556928395121.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

tak tak, ten w lustrze to niestety ja

 No.1833

File: 1557267002454.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

Siedzę dwie godziny w Planie B sam
Miałaś już być moją żoną, ale dalej bez zmian[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]