[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554051610452.png (58.62 KB, 764x689, 764:689, harzz cool czesc.png) Google iqdb

 No.20


schizofrenik 🤡 tabletka 💊

 No.21

File: 1554051749847.gif (78.56 KB, 125x125, 1:1, harrz.gif) Google iqdb

ale zapierdala

 No.1677

test

 No.1682

test

 No.1683

>>1682
ja pierdolę jaki patałach

 No.1688

test

 No.1692

>>I VI VII VII
>>I VI VIII II
>>I VI VIII VIII
nowocioty się już nawet nie kryją

 No.1694

>>I VI IX II
>nowociota w sensie osoba, która nie siedzi na diskordziku
małego masz fiutka

 No.1695

II I III VII

 No.1698

>>1694
o czym ty pierdolisz

 No.1705

>>1698
nie można być nowszym

 No.1708

>>1705
stały buldupnik?

 No.1712

>>1708
nie, jestem bardzo zmienny w swych poglądach i zachowaniach

 No.1715

ruchać mi się chce

 No.1716

>>1712
a majtki jak często zmieniasz

 No.1728

>>1716
lecz się typie, nie sprzedam ci moich znoszonych gaci

 No.1730

File: 1556996616360.jpg (7.6 KB, 225x225, 1:1, zdziwienie i rumienieć.jpg) Google iqdb

>>1728
nic takiego nie mówiłem zboczeńcu[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]