[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557735728142.jpg (45.62 KB, 600x600, 1:1, 1557587444912.jpg) Google iqdb

 No.1923

Damian był dumny że ma czarna, a teraz nie żyje. A atenszon działa :3
Bozia jest super

 No.1924

taki był mądry a teraz nie żyje

 No.1925

może działa, ale nie ma tu funkcji update board

 No.1926

przez tych wszystkich forsowników azjatek, teraz się ich brzydzę, kurwa

 No.1927

nosilibyście taką łibu bluzę?
jakbym był słodkim bojem 10/10 to bym nosił łibu ubrania i wogule nie wstydził się wychodzenia do ludzi

 No.1929

>>1927
Nieprawda, sewwt boje ##jak ja ich kurwa nienawidzę** stanowią ze swoim charakterem, wyglądem i ubraniem jedność nierozerwalną, bo to typ NPCta.

 No.1930

>>1929
wyszło że multilurker here xD

 No.1932

File: 1557827817058.jpg (Spoiler Image, 11.94 KB, 318x425, 318:425, IMG_20181224_1301182.jpg) Google iqdb

>>1929
tak bardzo to, a najlepsze gdy myślą, że jak ubiorą damskie łachy lub zapuszczą włosy to będą tfu słodkimi fmbojami

 No.1933

>>1932
żygłem z picrela

 No.1934

File: 1557844796790.jpg (60.23 KB, 720x960, 3:4, 59345447_437695907058951_4….jpg) Google iqdb

>>1933
i jest to niepopularna opinia
na hehe trpce piszą sobie tylko komplementy i miłe słówka

 No.1935

File: 1557844850103.jpg (Spoiler Image, 33.04 KB, 566x425, 566:425, IMG_20190105_2148512.jpg) Google iqdb

>>1934
zjebałem, zapomniałem spojlera i linku
https://www.facebook.com/Lennythetrap/

 No.1936

nie ładnie tak postować czyjeś fotki ;_;

 No.1937

File: 1557845741345.webm (872.29 KB, 951x613, 951:613, huj mie to obhodzi !.webm)


 No.1938

>>1935
>>1934
przecież to są dwie różne osoby

 No.1939

>>1936
te ukryte były udostępniane prywatnie, a to drugie jest dostępne publicznie, na fb, chyba rozumiesz logikę, nie?
>>1938
tak, no i co z tego? wątek przeobraził się w dyskusję o słodkich hehe trapach czy f*mbojach

 No.1940

dlaczego w każdym temacie musicie udowadniać że femboje i trapy są często paskudne? ja się w zupełności z wami zgadzam

 No.1941

>>1940
no na tej europawce jest sporo ładnych boiów

 No.1942

>>1941
nawet nie wiem czy piszesz to ironicznie czy nie, bo nigdy tam nie wchodziłem

 No.1944

>>1942
tu postowano zdjęcia nowokurwo aaaa haha

 No.1945

>>1944
>nowokurwa na atenszonie
oi chui xD

 No.1947

>>1945
nowocioty są wszędzie

 No.1948

tak jest,
also
po co porzadkowac tematy na /b/ xD?

 No.1950

>>1948
nie rozumiem

 No.1951

>>1950
dlatego nie ruchasz

 No.1952

File: 1557935451082.jpg (108.2 KB, 1000x850, 20:17, 181228184750277964.jpg) Google iqdb


 No.1953

>>1951
zgadza się, nie licząc twojej starej

 No.1954

>>1952
yyyyyyyyyy całkowicie yyyyyyyy kompletnie yyyyyyy nietrafione, bo komunizm się nie zgadza

 No.1955

czy to nowy diskorżykowy?

 No.1956

>>1954
grysik jest yyyyyyyyy podstawą yyyyyyy kuchni galicyjavakiej

 No.1957

File: 1557967137234.jpg (52.22 KB, 610x812, 305:406, Z2gbIN9FrnuBS1JC.jpg) Google iqdb

y

 No.1960

File: 1558029227373.jpg (190.49 KB, 1000x1333, 1000:1333, MDRUM_Oddest_Sculpture_Par….jpg) Google iqdb

>>1957
teraz przesadziłeś kurwo zoomerska

 No.1968

tbw w wyjebwyanei watermarków

 No.1970

>>1968
nie o wodoznaki chodzi tylko o ten obcy mentalnie obrazek opisujący sytuację która się w Polsce nie wydarza[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]