[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557510901593.jpg (570.15 KB, 798x1064, 3:4, IMG_20190510_180603.jpg) Google iqdb

 No.1880

no elo :3

 No.1881

ja jebie ale tucznik

 No.1882

nic tu ni wskórasz to czan euroazjatycki czyli pedalsk loszek tutaj nie lubmy

 No.1884

da się ocenić ile lat ma ta locha? nielegalna czy ponad dwadzieścia wiosen?

 No.1886

to zdjęcie z 4chana czy z karachana?

 No.1892

>>1884
W chwili postowania 19
>>1886
z 2ch, przeklejnoe z szamba chyba

 No.1911

mjajabie jak mozna byc mangfozjebem :?
moze kurwy widza urojona konkurencje w azjatkach

 No.1917

literalnie kazdy kitajec ma 160cm

 No.1918

>>1880
ale świniak

 No.1919

znowu pisanie i odpowiadanie samemu sobie na nocnej ehh

 No.1920

>>1919
siema

 No.1969

ja jebie ale maciora[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]