[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557231479292.png (634.18 KB, 1010x744, 505:372, huj.png) Google iqdb

 No.1798

jebana zakała to jebana zakała get

 No.1799

ddassddsasaddsadsaadssdassdasdsadsads

 No.1800

damian to jebana zakała get

 No.1801

>>1800
żenujące

 No.1802

>>1801
;))))

 No.1803

>>1801
>żenujące
żenujące to jest całe wilno w tym momencie

 No.1804

>>1803
próbuj bardziej, bo te próby są żenujące

 No.1805

>>>/trip/100
a dredboard tak potrafi? nie, no właśnie

 No.1806

>>1805
Dredboard potrafi przywracać usunięte tematy, tutaj już nie powiem kto się oburzył i dał roczne zamrożenie dla usuwania, bo mu tematy znikały

 No.1807

>>1806
nie trzyj tak dupą

 No.1808

>>1807
morda szurze

 No.1900

dynamo to jebana zakała get

 No.1901

File: 1557644869997.gif (1.69 MB, 395x520, 79:104, 1551837654708.gif) Google iqdb

yyyyyyyyyyy dynamin get

 No.1902

>>1901
picrel to twoje zdjęcie?

 No.1903

>>1902
tak, to właśnie ja ci je robiłem

 No.1904

>>1903
damian z bólem dupy wykryty

 No.1905

File: 1557665742314.jpg (7.08 KB, 211x239, 211:239, 1557255858981925023.jpg) Google iqdb

>>1904
ps. ten obrazek to lusterko

 No.1906

>>1905
wiem jak działa lusterko i na pewno nie działa w ten sposób że pokazuje twoje zdjęcie za każdym razem

 No.1912

>>1906
bycie kurwa determinuje to jako klamstwo[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]