[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557185048804.jpg (453.47 KB, 1642x938, 821:469, szonarchive.jpg) Google iqdb

 No.1786

Hmmm, czyżby nieudolny autofors? Przynać się, który to 5.253.206.94?

 No.1787

ładny artykuł, to twój?

 No.1788

>>1787
mój

 No.1796

Albo eurocwel, albo jakiś autysta przewrażliwiony na jego punkcie

 No.1797

>>1796
kogo masz na myśli?

 No.1809

>>1796
Jak można być przewrażliwionym na punkcie dosłowne go tzwela xD to jak inspirowane się Putasem, myślicie że debil by nie ogarnął że wiki zapisuje IP edytującego?

 No.1830

>>1797
>>1809
wejdźcie sobie na wilczan, na każdego atencjusza przypada jakiś autysta który zawsze wytknie i da atencję w każdym poście xD

 No.1832

>>1809
>IP
i chuj ci da czyjeś aj pi

 No.1835

>>1832
niezłe zarządzanie uszkodzeniem

 No.1913

inba moge dac ci moje ip a i tak nie zlokalizujesz blizej niz 10km

 No.1921

>>1913
>mainland1@o2.pl
O kurwa stary xD
Nie pewny czy[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]