[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554281164417.png (19.48 KB, 417x356, 417:356, Screenshot_2019-04-03 http….png) Google iqdb

 No.414[Reply]

itt chwalimy sie banami na wilgównie[czesc]
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.472

>>434
a waliłeś do niej qń?

 No.473


 No.1137

jebać dredaFile: 1555607494186.gif (1.19 MB, 232x228, 58:57, i humor popsuty.gif) Google iqdb

 No.1101[Reply]

japierdole kurwa, cały pierdolony dzień psu w dupę, nie mogłem ani zwalić po kilku dniach przerwy bo kurwa w trzy minuty po wyjściu z domu jednego domownika przyjechał kurwa drugi, szlag mnie kurwa trafi, całe święta będę zmuszony do abstynencji w waleniu a teraz tylko zostałem podkurwiony przez los
nie mogłem oczywiście również uciąć sobie drzemki bo cały dzień napierdalało mi pod oknem
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.1106

>>1105
ja to bym wolał zwalić buzią

 No.1107

>>1106
to na co czekasz

 No.1136

File: 1555675016052.gif (3.43 MB, 500x372, 125:93, 1517345794143.gif) Google iqdb

o, teraz mam możliwość ale mi się nie chce
tak bardzo strollowanyFile: 1555606284988.jpg (569.3 KB, 1200x800, 3:2, risu dowód dupa.jpg) Google iqdb

 No.1100[Reply]

get

 No.1135

File: 1555674993514.jpg (22.97 KB, 600x450, 4:3, zła ritsu.jpg) Google iqdb

>>1100
kim jest ritsu tanakaFile: 1555536398954.gif (273.21 KB, 220x233, 220:233, 1553715183166.gif) Google iqdb

 No.1061[Reply]

atęszą nowym głównym
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1068

File: 1555537733969.png (490.04 KB, 593x712, 593:712, hatsune miku jako papież.png) Google iqdb

>>1062
a papieża i anime?

 No.1134

File: 1555674800697.jpg (11.14 KB, 259x240, 259:240, pepe i anime.jpg) Google iqdb


 No.2001

testFile: 1554124741301.jpg (76.16 KB, 960x938, 480:469, EAmbwpo.jpg) Google iqdb

 No.103[Reply]

otwieram matematyczny
na początek, jaki macie stosunek do matematyki?
no i jakie są wasze umiejętności?
16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.350

File: 1554217600949.png (205.75 KB, 380x349, 380:349, 1553500814494.png) Google iqdb

>>331
Nadal mogłaby ci się prawdziwa matematyka spodobać
liczenie pól i stosowanie wzorów to hardly matematyka, szkoda że w szkole jesteśmy uczeni "przydatnych" aspektów zamiast tych pasjonujących i kreatywnych. Szczególnie że potem i tak wszyscy są jak "a na chuj mi to w życiu się przyda" sram psa jak sra

 No.674

File: 1554650813418.png (129.66 KB, 359x347, 359:347, monsterek.png) Google iqdb

>>664
>>663

 No.1132

bumpFile: 1555622153380.jpg (103.23 KB, 720x720, 1:1, wink.jpg) Google iqdb

 No.1109[Reply]

ale jaja


File: 1555605335770.png (309.1 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2019-04-18-18-3….png) Google iqdb

 No.1096[Reply]

WBIŁEM SOBIE Z TELEFONU PRZED SNEM A TU TAKIE COŚ
PROSZĘ MI TO NATYCHMIAST WYTŁUMACZYĆ!!!

 No.1097

temat był już poruszany na tym forum >>615

 No.1098

>>1097
a no spk
temat do zamknięcia

 No.1099

>>1098
dzięki OwOFile: 1555601610292.jpg (29.31 KB, 399x399, 1:1, 32.jpg) Google iqdb

 No.1092[Reply]File: 1555538054917.png (109.23 KB, 250x230, 25:23, 1.png) Google iqdb

 No.1069[Reply]

3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1073

test

 No.1074

srest

 No.1075

chujFile: 1555537144652.jpg (145.87 KB, 736x1136, 46:71, anime.jpg) Google iqdb

 No.1064[Reply]

Anime - japońska sztuka animacji.

 No.1065

File: 1555537311719.gif (2.67 MB, 480x270, 16:9, złowieszczy smajling.gif) Google iqdb

Keikaku DohriDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]