[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557190484374.png (116.94 KB, 250x230, 25:23, 1.png) Google iqdb

 No.1789[Reply]

5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1795

Biały penisek się mieści na jednym zdjęciu
A black dick potrzebuje trzech obrazków
Daje do myślenia

 No.1834

Ale dałn z tego opa xD

 No.1863

benizFile: 1557252208991.gif (574.17 KB, 400x268, 100:67, puchatek oddaje pokłony sz….gif) Google iqdb

 No.1810[Reply]

Słowofiltr
# metale to huj → xD
9 posts omitted. Click reply to view.

 No.1829

File: 1557259062276.png (1.83 KB, 62x78, 31:39, adolf.png) Google iqdb


 No.1831

>>1826
ja tu tylko sprzątam

 No.1862

co tam bylo No.1860[Reply]

no (sram psa jak sra) hehe p. Findley

 No.1861
File: 1557321584720.png (247.95 KB, 1024x905, 1024:905, whyyy1-1024x905.png) Google iqdb

 No.1850[Reply]

kiedy piesze gdzies w sprawie pracy i gsc odpisuje
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1856

morze jedynym rozwiazeniem jest invitro,
albo np jak bank spermy (locha moze sobie w dildosie miec sperme i sama sie zaplodnikć?) albo seks roboty zapladniajace dla loch
ni chuja nie ma jak dealowac z lochami obecnie
nietrzymajacy hir

 No.1857

albo sam nie chce dawac jebania bo gra nie jest warta swiecznkie (ziemia jest przeludniana, problemy z rzywnosci, skupianie sie na technologiach dajacych nowe horyzonty, typu plywajace osielda, astronautyka)
albo nwm po prostu tego nie robie bo jakos czemu robic?

 No.1858

>>1854
>comment_File: 1557333565239.gif (1.09 MB, 500x695, 100:139, wkurzona cycata baja.gif) Google iqdb

 No.1855[Reply]

ale cyce


File: 1557082431350.jpg (7.76 KB, 246x205, 6:5, spokojna buzia.jpg) Google iqdb

 No.1761[Reply]

postu postu

 No.1838

File: 1557311729399.png (129.61 KB, 236x266, 118:133, kupiko.png) Google iqdb


 No.1843

Wachałbym pierdy vi i caitlyn
t. trundle

 No.1847

>>1843
xDFile: 1554733346684.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

 No.685[Reply]

we have learned to take a gram of soma
12 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1651

File: 1556720408226.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

te chińskie bajki ciągle robiły mój sen

 No.1727

File: 1556928395121.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

tak tak, ten w lustrze to niestety ja

 No.1833

File: 1557267002454.jpg (103.4 KB, 1280x1264, 80:79, r6ix9ine akari edition.jpg) Google iqdb

Siedzę dwie godziny w Planie B sam
Miałaś już być moją żoną, ale dalej bez zmianFile: 1557129164473.jpg (33.33 KB, 431x584, 431:584, oskarek.jpg) Google iqdb

 No.1772[Reply]

jahahaha!
dobrze że zdycha pierdolony oskarek! panbuk jest git!
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1782

>>1781
masz napisane że ma na imię
O SKA REK
czyli jest rakiem pierdolonym a sam dostał raka hahaha !

 No.1784

>>1782
spodziewałem się raczej jakiejś subtelnej wzmianki na czyiś konkretny temat

 No.1785

>>1784
jeśli chodzi o temat twojej osoby to bym ci lizał stupki po bieganiu ;)File: 1557091301845.gif (294.93 KB, 450x360, 5:4, exegi2.gif) Google iqdb

 No.1765[Reply]

otwieram zastępczy wilcordowy
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1769

dajcie zapro do nowego ;)

 No.1777

>>1769
podbijam przemilczany

 No.1783

>>1777
a ja ci podbijam matkę moim masywnym kutasemFile: 1556985758202.jpg (144.93 KB, 1200x1200, 1:1, ˢᵖʳᵒᵇᵘʲ ᵗᵒ ᵖʳᶻᵉᶜᶻʸᵗᵃᶜ ᵖʳᵃʷ….jpg) Google iqdb

 No.1729[Reply]

zycie jest chujowe
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1744

>>1743
prawe zdecydowanie

 No.1745

>>1739
beka, ty chyba na serio masz autyzm xD

 No.1764

>>1743
te z z prawej, tylko są za małe bo anri ma sztuczne cyceDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]