[ ALL ] [ a / b / map / trip ] [ meta ] [ Search ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573796394614.atenszon.ml.jpg (70.23 KB, 1080x644, 7234772.jpg) Exif Google iqdb

 No.8200[Reply]

Kwiaty dla pieknego anonka :3


File: 1573785991894.atenszon.ml.jpg (2.11 MB, 3600x2400, 77.jpg) Exif Google iqdb

 No.8195[Reply]

Kiedy karachan upadnie tak na dobre?


File: 1564983721394.png (39.84 KB, 300x100, 1414951800375.png) Google iqdb

 No.2237[Reply][Last 50 Posts]

Uchodźcy z /vichan/ meldować się tutaj.

8Chan wraca w ciągu najbliższych 48h, jak pan @infinitechan napisał na Twitterze.

Problemy z postowaniem, wywala inby z refererem. Mode napraw.
141 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8081

Spokojnie anonki głowa do góry. Napisali że wróci w ciągu 48h i tak właśnie będzie :3

 No.8153


 No.8166

>>8153
jebie biedą,wole siedzieć tutejFile: 1573723138926.atenszon.ml.jpg (145 KB, 1358x734, 1573702405333430108.jpg) Exif Google iqdb

 No.8100[Reply]

Szanujecie azjatki?
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.8110

>>8109
Ale sie odgryzl, skubany. Dobry jest.

 No.8151

>>8109
JAAAAAAAAAKI PEDAŁ
korżyk też nosisz?

 No.8159

>>8151
noszę (teraz akurat nie bo mi korżykmasterka zdjęła za dobre sprawowanie)File: 1573759263264.atenszon.ml.png (720.34 KB, 1118x708, 67n7LmU.png) Google iqdb

 No.8152[Reply]

eh, anoni… właśnie skonczyłem ćwiczyć ramiona i zaraz ide pod prysznic a pozniej opierdole sobie jajecznice i fajnie wtedy dla anona, a wy?


File: 1573753771654.atenszon.ml.jpg (177.05 KB, 1124x1024, blini? <!--.jpg) Exif Google iqdb

 No.8135[Reply]

blini?

 No.8149

File: 1573754787891.atenszon.ml.jpg (10.12 KB, 850x169, Screenshot_2019-11-14-19-0….jpg) Exif Google iqdb

niezły hackerFile: 1573753112424.atenszon.ml.gif (243.25 KB, 320x180, test.gif) Google iqdb

 No.8133[Reply]

test

 No.8134

testFile: 1573736421181.atenszon.ml.jpg (19.5 KB, 296x200, sram chooyem.jpg) Exif Google iqdb

 No.8115[Reply]

jak wypromować tego szona,nk protipy
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.8121

>>8120
tak samo jak na karaczan, wpisz se w google i 1 wynik.

 No.8128

>>8116
w sumie jechane z tym koksem

 No.8129

>>8128
dzie obrazek do kurwy No.8122[Reply]

ale muza, ja walę, sztos


File: 1573713010889.atenszon.ml.jpg (53.18 KB, 500x485, 1573694841456089556.jpg) Exif Google iqdb

 No.8089[Reply]

Jak 8ch ''wróci'' to nie wchodzimy tam ale powiemy wszystkim żeby tutaj sie przesiadli , okej?
9 posts omitted. Click reply to view.

 No.8111

>>8108
>odejdzta
na wsi mieszkasz?

 No.8112

>>8111
W Korkowie

 No.8113

>>8097
no to wydupcajDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / trip ] [ meta ] [ Search ]