[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1567895088022.png (19.37 KB, 500x500, 1:1, 1561329657647286223.png) Google iqdb

 No.3683[Reply]

panie moderatorze jeśli tu jesteś to mi odpisz na tego freda
napisz coś ciekawego, cokolwiek, jak tam życie hehes
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3689

>>3688
JEST I ON
Pochwalony!

 No.3697

>>3688
admine to dobry człowiek

 No.3937

bumpFile: 1568444128371.jpg (48.55 KB, 604x403, 604:403, i.jpg) Google iqdb

 No.3917[Reply]

Czym jest miłość?

 No.3929

nie forsuj tej ruskiej emo kurwy

 No.3934

>>3929
o chuj z nia chodzi bo byla juz kiedyś wszedzie forsowana na czanach

 No.3936

>>3917
Stanem hormonalnego zadurzenia w drugiej osobie. Jak to kiedyś locha chwilowo zadurzona we mnie określiła "jak tylko widziałam wiadomość od Ciebie, anon, byłam cała w skowronkach" czy jakoś tak.File: 1568313111773.jpg (9.8 KB, 305x165, 61:33, images.jpg) Google iqdb

 No.3828[Reply]

Czy anon i femanonka to przepis na udany zwiazek?
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.3862


 No.3866

>>3834
O ile nie border, bo bipolar to jeszcze może być

 No.3931

nie
t. anon który wpadł w fz z femką i poznał kilka innych, nie warto
już lepiej znaleźć sobie szarą normiczkę, spierdolenie femek nie jest niekompatybilne ze spierdoleniem anonowFile: 1568426727838.jpg (323.29 KB, 1536x2048, 3:4, 1558649065998097663.jpg) Google iqdb

 No.3879[Reply]

ehh
1 post omitted. Click reply to view.

 No.3922

>>3918
nie. mi też nie

 No.3923

>>3922
a mi?

 No.3924

>>3923
tobie dadząFile: 1568416047320.jpg (13.8 KB, 400x300, 4:3, emil karewicz.jpg) Google iqdb

 No.3875[Reply]


1978 Hotel robotniczy "elektryk" w Drawsku Pomorskim, karol kradnie mi z pokoju radioodbiornik unitra grundik MK 232 w kasetą Karela Grota wiem bo widziałem na własne oczy jak podczas wyścigów rowerów wodnych na pobliskim jeziorze gdzie byłem kapitanem "torpedy" karol odtwarzał na nim przemówienia hitlera na kasecie z nrd, wiem że to moje radio bo miało naklejkę "malboro" którą przywiozłem z pobytu wczasowego w Jugosławii. Do tej pory gnój nie oddał i ja się pytam kto mi zwróci za moje moje dobra?

 No.3919

Dobre. WyniosłemFile: 1568441190921.gif (3.91 MB, 640x360, 16:9, luke.gif) Google iqdb

 No.3913[Reply]

elo kuhwy co tam slychac

 No.3915

zamknij pizdeczke

 No.3916

nk link do tego blogaska anona o grach, czy co tam spadło wczoraj na wilgównieFile: 1568426598609.jpg (154.54 KB, 957x960, 319:320, Słodziak.jpg) Google iqdb

 No.3878[Reply]

 No.3885


 No.3914
File: 1568437047578.gif (1.33 MB, 200x200, 1:1, 1567527143689629965.gif) Google iqdb

 No.3884[Reply]

jak tam kurwy, śmiecie zajebane?
pobudzili sie?
co tu tak martwo?
jechane z tym koksem
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.3900

>>3899
o guwno

 No.3903

>>3900
chłodny get opko

 No.3910

>>3903
no calkiem mi to wyszlo heheFile: 1568427175212.gif (102.35 KB, 200x200, 1:1, 1558475638352590791.gif) Google iqdb

 No.3881[Reply]

Już idę po ciebie, czekaj no
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3887

>>3883
zgadłeś
wygrywasz 2 złote

 No.3889

>>3887
poważnie?

 No.3898

File: 1568438676550.jpg (70.54 KB, 436x444, 109:111, 2złote.jpg) Google iqdb
File: 1568144607316.jpg (3.43 MB, 4608x3456, 4:3, IMG_20190826_133702.jpg) Google iqdb

 No.3804[Reply]

4 posts omitted. Click reply to view.

 No.3856

>>3855
No wiadomo, ale mi chodzi jedynie o to, że każdy może tam iść i zaruchać, więc trudno mówić o mimowolnym braku srania

 No.3865

>>3856
No właśnie że nie, jak typ jest konkretnie demiseksualny, to bez emocjonalnego zaangażowania mu nie stanie po prostu

 No.3876

powinno być:
>szlachetne powtrzymywanie się od gwałtu chroni kobietyDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]