[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1556285228580.jpg (48.28 KB, 400x429, 400:429, 11111111.jpg) Google iqdb

 No.1351[Reply]

a atenszon że ateny w sensie dobre dobre xD
a i chciałem jeszcze napisać że chujowa kapcza tu jest
12 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1393

File: 1556306859043.jpg (913.41 KB, 2296x2394, 164:171, IMG_20190426_202505_1.jpg) Google iqdb

>>1380
Ja tam nie wiedziałem że 4chan to fortune, teraz robi to więcej sensu.

 No.1396

>>1375
>>1392
uwaga podszyw

 No.1398

>>1393
fajny ocetFile: 1556563236040.jpg (7.06 KB, 208x243, 208:243, satania pytanie.jpg) Google iqdb

 No.1601[Reply]

dziwka
szmata
służebnica szatana
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1628

>>1626
>wyjdź na debila
>tłumacz się dziadkowaniem

 No.1630

>>1626
>reakcyjne na youtube
ale zajebało

 No.1642

>>1640
a ja ci wchodzę do domu z butami i napierdalam cię kijem bejsbolowymFile: 1556678987213.jpg (1.01 MB, 2048x1536, 4:3, IMG_20130426_152639.jpg) Google iqdb

 No.1634[Reply]

Anoni ja…
znalazłem telefon jakiejś małej dziewczynki ale niestety nie znalazłem tam żadnych plików które by mi ją pomogły namierzyć i oddać telefon, no ale w sumie to lepiej bo małe dziewczynki nie powinny mieć dostępu do takiej technologii, sram psa jak sra. Inb4 stare zdjęcie, ktoś musiał komórkę starą wywalić albo leżałą 6 lat w krzakach, nie wiem

 No.1635

Te źrenice… Coraz młodsze ćpać zaczynają ehh…File: 1556644905238.png (380.07 KB, 678x754, 339:377, żonka.png) Google iqdb

 No.1629[Reply]

ruchałem ritsu AMA


File: 1556604112255.jpg (114.05 KB, 970x661, 970:661, b.jpg) Google iqdb

 No.1610[Reply]

no i co to kurwa ma znaczyć

 No.1618

śmieszniej by było jakby skandal zamiast karalucha przykleiłby obrazek w stylu "hacked by wykop" to by się tam zesrali siedząc na wilnieFile: 1556578025516.png (264.52 KB, 450x450, 1:1, awootism.png) Google iqdb

 No.1608[Reply]

no i co usuwasz


File: 1556292674790.png (3.73 KB, 225x225, 1:1, kura.png) Google iqdb

 No.1369[Reply]

on nie umarł za ciebie
lecz po to by spierdonu wiara zabiła nas
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1371

>>1370
Mam nadzieje, ze z tych młodych czanów, które maja dzisiaj aspiracje, które lurkowały karachana, jak na całym swiecie. Jak 4chan, ktróry powiedział, ze karachan go natchnał, ze uwierza, ze nie zmarnuja tego fenomenu jaki sie stworzył przy lurkowaniu kara. Tego fenomenu popularnosci. 450 rekordowa frekwencja przy rajdach na wykop. 200 przy inbie z aurelka. Ta ostatnia powazna inba. I ta wielka radosc, nas anonów, którzy go lurkowali, panstwo przed ekranami gnijąc, rycząc, ja równiez gnijąc, ryczac. Po prostu było pieknie i cos nie niewatpliwie zamkneło… Ale miejmy nadzieje, ze w czanach, bedzie jakas próba kontynuacji. Karachanomanii juz nie bedzie nigdy, natomiast wazne, zeby były sukcesy inbowe, zeby cos po karachanie cos trwałego, bardzo trwałego zostało.
Dziekujemy ci bardzo karachan, dziekuje panstwu. Do usłyszenia.

 No.1473

File: 1556433454130.jpg (51.71 KB, 500x436, 125:109, jezus i mahomet.jpg) Google iqdb

to już nie jest śmieszne
oddajcie forum KA RA CHAN ORK

 No.1576

>>1370
>>1371
niedocenioneFile: 1556503258611.gif (69.9 KB, 120x89, 120:89, [cool] powiew.gif) Google iqdb

 No.1571[Reply]

[cool] [search]


File: 1556490027460.jpg (120.83 KB, 854x960, 427:480, rzym upadek.jpg) Google iqdb

 No.1568[Reply]

nie umiecie rozmawiać o niczym innym niż o wojenkach z pedałami?

 No.1569

trochę śmiechłem bo wybrałem losowy obrazek z folderu a wyszedł powiązany

 No.1570

Jeżeli masz eunucha to go zabij a jak go nie posiadasz to go kup i zabij. Stare Greckie przysłowie. Nowy Rzym najlepszy RzymFile: 1556468870278.gif (1.26 MB, 854x480, 427:240, śmieszek.gif) Google iqdb

 No.1477[Reply]

szuruburu bęc

 No.1485

File: 1556470667553.jpg (105.61 KB, 600x680, 15:17, trąbka ale złą stroną.jpg) Google iqdb

>>1478
nic, pozdrawiam!Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]