[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1558424513004.webm (131.72 KB, 480x360, 4:3, zdycha.webm) Google iqdb

 No.1980[Reply]

ha! zdechł w sensie ta karykatura czana
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1990

>>1989
tym najmniejavazym i najbardziej elitarnym

 No.2009

>>1990
link or didn't happened xD

 No.2013

>>2009
niezły z ciebie cwaniaczekFile: 1554310593476.gif (299.54 KB, 280x233, 280:233, papaj tłok.gif) Google iqdb

 No.478[Reply]

siedze na atenszonie i szkaluje papieza
14 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2005

File: 1558717810646.jpg (721.45 KB, 1920x1080, 16:9, f2004.1721.jpg) Google iqdb

>>2004
był bolid z takim numerem, ostatni w jakim szumi zdobył majavatra
ale jak coś piszesz to konkretnie a nie jak ułomek, że jedno słowo lub co gorsza, "xD"

 No.2006

>>2005
co kurwa?

 No.2010

>>2006
majavatraFile: 1558651950739.jpg (572.5 KB, 798x1064, 3:4, IMG_20190523_215903.jpg) Google iqdb

 No.2002[Reply]

 No.2003

File: 1558679456573.png (253.79 KB, 351x356, 351:356, 1522846621213865.png) Google iqdb

tryhard/10
wystarczyło mi dosłownie kilka pierwszych sekund
dosć

 No.2007

>>2003
Chuj kurwa debil patus śmieć koczkodan

 No.2008

>>2003
Ale trochę racji bo to jeszcze lepsze
https://www.youtube.com/watch?v=ukzuosnZDl0File: 1558204741769.gif (2.12 MB, 640x480, 4:3, css.gif) Google iqdb

 No.1971[Reply]

literalnie tak się czuję jak próbuję coś wyrównać w css
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1975

przykro mi, nie jestem małpom od klepania kodu, nie doświadczam twoich, waszych problemów

 No.1976

>>1975
to od czego małpą jesteś w takim razie?

 No.1979

>>1976
magazynier nadczłowiek hirFile: 1558276277456.png (434.3 KB, 564x562, 282:281, uśmiech i składanie rączek.png) Google iqdb

 No.1977[Reply]

guwno w dupie chlupie

 No.1978

Chyba tbFile: 1557735728142.jpg (45.62 KB, 600x600, 1:1, 1557587444912.jpg) Google iqdb

 No.1923[Reply]

Damian był dumny że ma czarna, a teraz nie żyje. A atenszon działa :3
Bozia jest super
29 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1960

File: 1558029227373.jpg (190.49 KB, 1000x1333, 1000:1333, MDRUM_Oddest_Sculpture_Par….jpg) Google iqdb

>>1957
teraz przesadziłeś kurwo zoomerska

 No.1968

tbw w wyjebwyanei watermarków

 No.1970

>>1968
nie o wodoznaki chodzi tylko o ten obcy mentalnie obrazek opisujący sytuację która się w Polsce nie wydarzaFile: 1557510901593.jpg (570.15 KB, 798x1064, 3:4, IMG_20190510_180603.jpg) Google iqdb

 No.1880[Reply]

no elo :3
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.1919

znowu pisanie i odpowiadanie samemu sobie na nocnej ehh

 No.1920

>>1919
siema

 No.1969

ja jebie ale macioraFile: 1558012241606.png (400.46 KB, 512x512, 1:1, komunistyczna kanna.png) Google iqdb

 No.1958[Reply]

jestem ironicznym komunistą, to znaczy że jak mam się wypowiedzieć przed jakimś gronem osób albo wyrazić swoje poglądy to udaję komunistę żeby ludzie sobie pomyśleli "o kurde ale on jest pojebany, czysty chaos" ale prywatnie uważam że jest to jeden z głupszych ustrojów jakie ktoś mógł wymyślić
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1965

File: 1558084533163.png (18.62 KB, 512x512, 1:1, 1f914.png) Google iqdb

>udajesz nawet przed samym sobą że masz jaźń taką czy inną, więc miarkuj się
Co to znaczy?

 No.1966

i tak najgorsza forma udawania przed samym sobą i innymi to wiara w dziadka na chmurce

 No.1967

>>1966
ostroFile: 1557675191609.jpg (40.4 KB, 509x459, 509:459, rosja.jpg) Google iqdb

 No.1907[Reply]

kurwa nie da się być bardziej martwym,
może to kwestia chujowej kapczy? O ile pamiętam na wilnie jest podobna.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.1914

no ta kapcza to takie meh;
uczenie maszynowe pewno wchodzi motzno;
ten obrazek to definicja dzbana?

 No.1928

>>1914
>>1909
"Eldar Gabidulin z wioski Luniewo (okręg Włodzimierski) robi codziennie niesamowite fotografie trzylitrowych słoików z wodą."

Dla mnie to definicja absurdu jakim jest Rosja

 No.1964

Wodą czy wódą xD?File: 1557295821587.jpg (52.72 KB, 550x363, 50:33, 1557287534351.jpg) Google iqdb

 No.1836[Reply]

Dump ładnych obrazków typu anime
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1943

File: 1557861314866.jpg (141.39 KB, 700x1000, 7:10, 20.jpg) Google iqdb

a li je je je
oo a

 No.1946

>>1943
już?

 No.1949

File: 1557914896917.jpg (458.36 KB, 2048x2048, 1:1, 1557857160822.jpg) Google iqdb
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]