[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1568439208433.jpg (86.45 KB, 1280x960, 4:3, P1012386.jpg) Google iqdb

 No.3904[Reply]

nigdy nie dali mi dobrego komputerka
ehh
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3930

>>3927
i po chuj ci to

 No.3935

>>3927
Oddaj mi taki

 No.4027

Stacjonarka z 2009 + ThinkPad x230 hir
Myślałem żeby zrobić sobie jakiegoś itx zamiast tych dwóch. Jakoś od pół roku się zbieram żeby coś zacząć kompletować xdFile: 1567999528423.png (120 KB, 667x828, 29:36, 1567960193488066133.png) Google iqdb

 No.3741[Reply]

Pytajcie o co chcecie [cool]
20 posts omitted. Click reply to view.

 No.3942

Czy mnie przestanie napierdalać bemben?

 No.4023

Jaka pogoda będzie w sobot3?

 No.4025

>>4023
musisz powtórzyć bo papież nie usłyszał No.4024[Reply]

relatable ;_;


File: 1568656478795.jpg (55.05 KB, 690x920, 3:4, IMG_20190916_120836.jpg) Google iqdb

 No.4014[Reply]

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.4018

>>4015
nk wrzuci na wykop xD

 No.4021

>>4015
W sumie to ciekawe jak to jest ruchać faceta. Dałbyś jakiemuś anonkowi gdyby chciał?

 No.4022

>>4021
ja bym dałFile: 1567805787444.png (351.8 KB, 457x587, 457:587, Aralka.png) Google iqdb

 No.3616[Reply]

Jebalibyście ją w cyce?

 No.3650

bleh

 No.4003

>>3616
to juz oficjalne, ze jest lezba?

 No.4019

arale skonczyła sie na 19 lvlFile: 1568633866052.jpg (28.42 KB, 400x400, 1:1, co.jpg) Google iqdb

 No.3996[Reply]

Moja mandolina kiedy całe życie podcieram się na stojąco i nagle słyszę, że to popierdolone i trzeba na siedząco
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.4002

>>4001
jak się podcierać na siedząco?

 No.4009

>>4002
A to nie wiem, ale ponoć tak robi większość.

 No.4017

ja trochę się podnoszę z kibla, tak że w kolanach mam kąt około 135 stopni
dzięki temu mogę dostać ręką do dupska, a zarazem jest ono wypięte dzięki czemu łatwo wytrzeć odbyt
pozdrawiam t. regularnie srającyFile: 1567570195960.jpg (52.96 KB, 540x960, 9:16, ehandasndasasskurwoajsdsad….jpg) Google iqdb

 No.3450[Reply]

Ile razy w życiu się całowaliście? fajen uczucie?
16 posts omitted. Click reply to view.

 No.4011

>>4008
Ja czasem myśle o sraniu siorki, ale to chyba dlatego że jestem prawikiem i podnieca mnie wszystko co ma cipe

 No.4013

Ja pierdole nie dość że ogryzek na 4ch klęknął to jeszcze została tutaj garstka jakichś totalnych pizd i moralciot z wykopu którzy gardzą incestem. Każdy prawilny anon pierdoliłby swoją siostrę tak jak króliki się pierdolą albo chociaż o niej fantazjował i obalał komunę do jej stóp

 No.4030

>>4013
>anon znaczy degeneratFile: 1568643087431.png (38.44 KB, 734x872, 367:436, słuchacz trollujący.png) Google iqdb

 No.4000[Reply]

get

 No.4006

File: 1568644899840.jpg (104.65 KB, 600x1323, 200:441, 1529335100808[1].jpg) Google iqdb


 No.4007

>>4006
panie paździoch nie wkurzaj mnie pan dobre?File: 1568625157136.jpg (6.31 KB, 350x350, 1:1, 21qmLwQcLTL._SL500_AC_SS35….jpg) Google iqdb

 No.3992[Reply]

dajcie jakieś dobre porno
musze obalić komunę

 No.3995

no dzięki dzięki mordeczki :)
już obaliłem trzy razy No.3454[Reply]

postowacz co tera sluchacie fret
22 posts omitted. Click reply to view.

 No.3991


 No.3993


 No.3994
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]