[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1561035241608.jpg (380.81 KB, 1919x1080, 1919:1080, arch.jpg) Google iqdb

 No.2098[Reply]

prosba o przyjecie do infiltracji tresci z chanow dla jednostek specjalnych policji

lurkuje chany i strony pokrewne od 23 lat ps. to prawda

zaczalem od underground portal w 1996 roku pierwsze ziarenko czanow ktore bardziej przypominalo php by przemo ktore zrzeszalo hakerow

mam dupokanapke kucownicza od tamtego czasu i ciagle staram sie dowiadywac nowych rzeczy aby byc na biezaco z nowinkami technologicznymi

mam aspekt typowo osoby chorej psychicznie czyli jezeli cos robie to calym soba jakby zalezalo od tego moje cale zycie tak bylo z komputerami i czanami

neet here wiec lurk 24/7

poprzez moje doswiadczenie doskonale wiem na jakich czanach przebywaja poszczegolni ludzie nie tylko polskie czany

no i w sumie podobaloby mi sie takie przekazywanie informacji
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1560690508404.webm (106.29 KB, 360x360, 1:1, Quieres.webm) Google iqdb

 No.2095[Reply]

Giereś?

 No.2096

>>2095
Podziękuję, nie przyjmuję głupot w żadnych ilościachFile: 1560347962286.png (16.91 KB, 647x778, 647:778, sojack Xd.png) Google iqdb

 No.2093[Reply]

SOJARZ IDENTYFIKUJE SIĘ


File: 1554122753807.jpg (171.02 KB, 1242x1491, 414:497, Athena_ciste.jpg) Google iqdb

 No.80[Reply]

co to za szon
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.2090

bump

 No.2091

wilno jest super a ten szon jeszcze lepszy

 No.2092

>>2091
xDFile: 1559338893755.jpg (74.97 KB, 960x874, 480:437, 1388383136501.jpg) Google iqdb

 No.2037[Reply]

POST PONIES
15 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2074

File: 1559564737864.gif (1.99 MB, 350x402, 175:201, pope twillight.gif) Google iqdb


 No.2084

>>2074
>wynoszenie z flaterki

 No.2085

File: 1560119110325.jpg (55.17 KB, 258x360, 43:60, żaba gromko śmiecha.jpg) Google iqdb

>>2084
>utożsamianie się z jakąkolwiek społecznością czanowąFile: 1559748135645.jpg (480.5 KB, 675x1200, 9:16, stanie stopami i patrzenie.jpg) Google iqdb

 No.2075[Reply]

pierdolę alabamę
alabama to skurwysyn

 No.2076

to niezły czan xD oficjalnie zamykam

 No.2077

uhm engrish please

 No.2078

stan ułomków, taka prawdaFile: 1559338806243.jpg (105.45 KB, 782x634, 391:317, C-Za_ylU0AELznv.jpg) Google iqdb

 No.2036[Reply]

Are you a NEET?
1 post omitted. Click reply to view.

 No.2071

im epic

 No.2072

ima nigga

 No.2073
File: 1559343838119.jpg (565.49 KB, 2892x4095, 964:1365, 7652ec8ff0d491058283f6012d….jpg) Google iqdb

 No.2066[Reply]

What's this?

 No.2067

It's loli. What I won?

 No.2068

>>2067
a winrar is youFile: 1559341297604.png (166.94 KB, 480x313, 480:313, ballmer (19).png) Google iqdb

 No.2059[Reply]

STEEEEEEEEEEEEEEEEVE BALLMMMMMMMMEEEEEEERRRRRRRRR
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2063

>>2060
who is that incel??

 No.2064

>>2063
look at mirror

 No.2065

>>2063
It's Vargard VikernmanFile: 1559341617709.webm (3.77 MB, 402x226, 201:113, i_come_from_a_land_down.webm) Google iqdb

 No.2061[Reply]

I love BBC

 No.2062

I love British Broadcasting Corporation tooDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]