[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554148422308.jpg (109.73 KB, 900x900, 1:1, nastoletnia detektyw.jpg) Google iqdb

 No.253[Reply]

czy można tu pisać w formie żeńskiej??
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.257

>>255
bardzo mi miło, choć wolałbym kogoś na tyle suchego, by wyschły mi włosy zanim położę się spać

 No.258

>>257
suchego w sensie oschłego…

 No.260

>>258
ile anonów tyle różnych fetyszyFile: 1554144310310.jpg (264.48 KB, 1000x1332, 250:333, 1f0a3d30520ee3663bbb27bd10….jpg) Google iqdb

 No.222[Reply]

modw wypierdol tą kapcze bo zamula i trzeba odświeżać strone żeby weszła

 No.223

na razie musi zostać bo zasrywacz czeka z chujem w łapie a już raz dzisiaj próbowałFile: 1554143141303.gif (212.02 KB, 1215x1452, 405:484, 1549981166499.gif) Google iqdb

 No.212[Reply]File: 1554142006755.jpg (96.23 KB, 687x500, 687:500, anon.jpg) Google iqdb

 No.199[Reply]

czemu tu jeszcze nie ma placków

 No.202

File: 1554142086548.gif (1.99 MB, 540x303, 180:101, wkurw.gif) Google iqdb

szmato
szmatą jesteśFile: 1554139210799.jpg (404.04 KB, 1118x1080, 559:540, rozjebana dziewczynka.jpg) Google iqdb

 No.181[Reply]

pojebało mnie na stare lata, widzę strony do góry nogami…

 No.187

body {
transform: rotate(0) !important;
}

 No.188

>>187
już samo się naprawiłoFile: 1554138645831.jpg (166.09 KB, 850x1203, 850:1203, __shoebill_kemono_friends_….jpg) Google iqdb

 No.180[Reply]

ciekawe

 No.186

File: 1554140330073.webm (235.82 KB, 640x360, 16:9, urban_takbylo.webm) Google iqdb
File: 1554139513931.jpg (17.87 KB, 480x320, 3:2, FB_IMG_1483659363780.jpg) Google iqdb

 No.183[Reply]

wszędzie widzę memy


File: 1554132015931.jpg (171.62 KB, 850x1201, 850:1201, sample_426b39a88033a013581….jpg) Google iqdb

 No.150[Reply]

poproszę o spermę typu 3D to może sobie zwalę
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.158

>>150
jak można narysować aż tak brzydkiego arta
trzeba mieć chyba skręcone obie ręce wraz z palcami albo wadę wzroku -50 dioptrii

 No.171

>>158
spermiarze pod wszystko zwalą

 No.179

koń zwalony [cool][czesc]👋🏻🕶️File: 1554135221728.gif (3.89 MB, 200x200, 1:1, wincenty mahoniowy.gif) Google iqdb

 No.164[Reply]

i to tyle? dobrze przynajmniej że vpn użyłem jak tu wszedłem

 No.165

czego znowu nie umiesz tomek

 No.175

>bynajmniej w sensie bynajmniejFile: 1554124936649.png (168.36 KB, 419x376, 419:376, jew.png) Google iqdb

 No.104[Reply]

mode mam pytanie, skoro używanie awatarów i ogólna atencja nie jest bananowa, to czy wyzywanie za używanie awatarów i podżeganie osób ich używających też nie jest?
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.121

>>119
co za dużo to niezdrowo

 No.127

File: 1554127205269.gif (21.05 KB, 300x309, 100:103, 1314152935061.gif) Google iqdb

to nie wilgówno żeby leciały bany za takie pierdoły ziomek

 No.133

>>127
to xDDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Next | Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]