[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554124589803.jpg (254.48 KB, 755x1024, 755:1024, Dalit_girl_(34549307).jpg) Google iqdb

 No.102[Reply]

KURwAAWAAAWAW

PEIERDOLIMY POLICJED I TRZYMAMY SIE W KUPIE
TO JEST NASZA SIŁA POTĘGA MOC I CHWAŁĄ (!)
KAŻDY ZE SLAMS ATAK NIENAWIŚCIĄ DO NICH PAŁĄ! !!
KURWWAAA W MINDIZE TO NAWSZ NAJWIĘKSZYU RWÓG NIENAWIDZE ICH JAK MOGE I PLUIJE IM W MORDE


File: 1554123045134.jpg (35 KB, 400x566, 200:283, comment_tU42t4BxvW03cVDG3B….jpg) Google iqdb

 No.88[Reply]

get

 No.90

ładny get opieFile: 1554122753807.jpg (171.02 KB, 1242x1491, 414:497, Athena_ciste.jpg) Google iqdb

 No.80[Reply]

co to za szon
1 post omitted. Click reply to view.

 No.83

>>81
a ten szon?

 No.84

>>83
szon tenszon

 No.89

>>84
10chan to nie od nasFile: 1554122650530.jpg (5.83 KB, 182x165, 182:165, c.jpg) Google iqdb

 No.79[Reply]

coś wam się pomyliło, bo ten czan zasługuje jedynie na nazwę "kurwiszon"

 No.85

małpiszon

 No.87

>>79
a ty za to zasługujesz na nazwę AnocwelusFile: 1554122510462.jpg (60.43 KB, 500x447, 500:447, 190223095354500033.jpg) Google iqdb

 No.77[Reply]

dawajcie rajd na kara

 No.78

File: 1554122644651.png (11.04 KB, 645x773, 645:773, 1538465582585.png) Google iqdb

>raiding 4chanFile: 1554121534260.jpg (29.57 KB, 512x508, 128:127, 190118150523613585.jpg) Google iqdb

 No.61[Reply]

tyle mam dla was

 No.62

ale ładna dziewczynka, ciekawe czy jest już dziewicą

 No.75

>>62
>nie jest już dziewicą
poprawione

 No.76

>>75
ciekawe ile murzynów ruchała w ciągu swojego życiaFile: 1554122107041.jpg (218.41 KB, 1157x1079, 89:83, 1552249109216.jpg) Google iqdb

 No.70[Reply]

>muszę odświeżać żeby nowe posty się pojawiły

paaaniee

 No.73

dredboard chyba ci padł na mózg kolegoFile: 1554063705611.jpg (66.41 KB, 480x480, 1:1, zawadiaka.jpg) Google iqdb

 No.32[Reply]

test zduplikowanego pliku

 No.33

File: 1554063772394.jpg (66.41 KB, 480x480, 1:1, zawadiaka.jpg) Google iqdb

test

 No.34

File: 1554063836323.jpg (66.41 KB, 480x480, 1:1, zawadiaka.jpg) Google iqdb

>>33
yotsuba b ty kurwoFile: 1554058572944.jpg (61.1 KB, 683x1024, 683:1024, 1503170594860840588.jpg) Google iqdb

 No.25[Reply]

Is this "salt of the channel"?

 No.26

that page needs board /int/, I cant understand any word in this dirty language!

 No.1689

papież zrzygał mi się do dupyDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Next | Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]