[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554236623013.jpg (1.32 MB, 2213x2773, 2213:2773, anon.jpg) Google iqdb

 No.393[Reply]

skoro nazwa czana pochodzi od aten to maskotką czana jest sokrates? był niezwykle mądry i miał twarz 1.5/10, prawdziwy anon w świecie starożytnej grecji
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.501

>>497
>>498
ta sama ciota

 No.502

File: 1554318102098.gif (259.11 KB, 500x354, 250:177, 190310165106606645.gif) Google iqdb

>>501
🤡💊

 No.508

>>502
sam jesteś klaunFile: 1554281060425.jpg (199.71 KB, 1209x1682, 1209:1682, 27.jpg) Google iqdb

 No.413[Reply]

sperma fred? sperma fred
16 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.494

>>492
taki już nasz los, rucham psa jak sra

 No.496

>>491
myśle że społeczność wileńska jednak nie zasługuje na kontent który produkuję

 No.1696

123 testFile: 1554214076813.webm (3.44 MB, 640x360, 16:9, ŁOKIETO.webm) Google iqdb

 No.338[Reply]

żeżu temat
10 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.409

>>338
i takie coś puszczają w telewizji?!

 No.438

>>409
w czym to jest niby gorsze od bezsensownego wklejania mordy papieża do losowych obrazków?

 No.439

>>438
zły wpływ na młodzieżFile: 1554237880041.jpg (18 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) Google iqdb

 No.402[Reply]

Witajcie
Jestem anonem nazistą
Miło mi was poznać anonki
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.431

>>406
paliłbym ruchami frykcyjnymi kondoma w twojej dupci ;3
chciałbyś?

 No.435

>>431
a co ty gej?

 No.436

>>404
Szanuje żydów takich jak Otto Weininger.
>>407
hardy komuch czy socjaldemokracja?File: 1554236191513.png (14.64 KB, 343x287, 49:41, Screenshot_2019-04-02_22-1….png) Google iqdb

 No.389[Reply]

nie można przesuwać tym okienkiem?
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.403

>>389
>przesuwanie okienkiem
ten czan jest more unique dlatego nie występuje tu taka opcja

 No.411

mi nie bzika captcha w tym okienku

 No.412

>>411
mi działaFile: 1554232805921.webm (2.04 MB, 320x240, 4:3, !swt.webm) Google iqdb

 No.387[Reply]

stupki


 No.371[Reply]

kurwy żydowskie na zawsze kurwami będom

 No.374

niemiło :(

 No.384

File: 1554230104304.gif (391.17 KB, 500x463, 500:463, tumblr_olr21mQw6h1w2pqyno1….gif) Google iqdb

>file deleted
co to za cenzura na moim chanie

 No.386

File: 1554230756714.webm (177.34 KB, 736x552, 4:3, klod pieprzeni żydzi.webm) Google iqdb
File: 1554218314682.jpg (177.74 KB, 568x600, 71:75, comment_O7wh9i63fxYYYLFr3M….jpg) Google iqdb

 No.354[Reply]

zjebałem się z was bo niemal tylko ja tutaj cokolwiek postuję
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.358

>>355
to może się przeniesiemy na hehe inną platformę, z nickami, może jakiś prosty komunikator, to się lepiej poznamy ;) bo tutaj to trochę lipa

 No.359

>>358
jedno drugiego nie wyklucza

 No.381

>comment_O7wh9i63fxYYYLFr3M….jpg
kurwa szanuj sięFile: 1554048753428.png (782.59 KB, 948x720, 79:60, BfDOxfZ.png) Google iqdb

 No.7[Reply]

hejka anonimusy ;)
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.363

File: 1554219659115.jpg (198.64 KB, 890x501, 890:501, o czym on pieprzy.jpg) Google iqdb

>>361
nooo kolego
wilchan to prywatne kółeczko dreda więc jego koledzy mają immunitet
atenszon to prywatne kółeczko diskordzika więc awatarki z diskordzika mają immunitet
ale zakłamywanie rzeczywistości najlepsze

 No.380

>>363
ładny awatar cwelu

 No.1690

File: 1556788696337.jpg (66.29 KB, 640x960, 2:3, 44101608_2201466490069634_….jpg) Google iqdb

>>III VIII 0
wiem, ale czemu nazywasz "cwelem"?File: 1554220972551.jpg (21.79 KB, 251x231, 251:231, 190225114956738228.jpg) Google iqdb

 No.365[Reply]

widzę że mnie nie chcecie to sobie już idę i nie będę tu wracał
do nie-do-zobaczenia
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.372

File: 1554222671076.jpg (34.68 KB, 657x634, 657:634, uonexxis6n321.jpg) Google iqdb

>>370
podoba się dla mnie taka perspektywa

 No.375

File: 1554224419752.gif (996.33 KB, 420x360, 7:6, 1531850353820.gif) Google iqdb

jaki spierdon haha :DD beka z lamusa
wypierdalaj leszczu nikt cie tu nie chce :PP

 No.379

File: 1554228499989.jpg (215.14 KB, 2880x1616, 180:101, satania papierowy napis.jpg) Google iqdb

>>365
zależy kim jesteśDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]