[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554555642325.png (66.99 KB, 385x367, 385:367, 190124152343189350.png) Google iqdb

 No.611[Reply]

a na polski to o co chodzi?
Caught fatal error: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Not a JPEG file: starts with 0x89 0x50 in /var/www/vhosts/atenszon.5v.pl/httpdocs/inc/image.php on line 481

 No.612

xD mnie nie pytaj

 No.613

widać niedokurwiona wtyczka w operze do robienia ss'ówFile: 1554553352394.jpg (152.23 KB, 498x694, 249:347, bij kuca.jpg) Google iqdb

 No.607[Reply]

https://www.youtube.com/channel/UCpPndhUatYo4NLn3fleQ2Fw/videos

>ten kanał

dawno się tak nie śmiałem nieironicznie


File: 1554492577312.png (939.13 KB, 1039x789, 1039:789, dynamin jebana zakała.png) Google iqdb

 No.582[Reply]

ładny get opie
10 posts omitted. Click reply to view.

 No.603

>>602
a jednak ułomek od "jebania" nie trafił

 No.604

>>598
sprawdzam coś
d
dy
dyn
dyna
dynam
jebana zakała

 No.605

>>603
honor dreda został uratowanyFile: 1554499448299.jpg (23.33 KB, 372x242, 186:121, jak milo wstac o poranku.jpg) Google iqdb

 No.583[Reply]

postujcie coś ciekawego

 No.585

mógłbym zapostować całe moje życie ale mi się nie chce

 No.588

>>585
moje życie to jebane ścierwo a ja nie jestem prawdziwym człowiekiem tylko śmieciem wydmuszkąFile: 1554503001916.png (373.13 KB, 650x488, 325:244, zielony.png) Google iqdb

 No.586[Reply]

RAJD NA kloponitY NIĆ ZAPIERDALAJ
5. kwietnia: Co dalej z…?

słuchamy: http://www.paranormalium.pl/stream-player-new/

Skype: teoriachaosu.com
Telefon: +48 33 44-54-327

start tradycyjnie o 00:00

 No.587

super słowofiltr kurwoFile: 1554295135274.jpg (5.05 MB, 3840x2160, 16:9, synthwave 2.jpg) Google iqdb

 No.447[Reply]

Mam nieco ponad 40 matchy na tinderze w ciągu miesiąca, zacząłem pisać do loch i większość nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Są nudne w chuj i co najwyżej zabawiać, jak jakieś jebane pasywne autystki, cały czas muszę prowadzić rozmowę albo stanie na
>aha
>okej
i człowiek aż nie wie czy nie narzuca się. Tak wygląda prawdziwe życie?
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.534

>>521
zostaw go mnie ciekawi czy dostanie sex

 No.552

>>534
przecież on chce prowadzić wielogodzinne dysputy na haju po acodinie przy zachodzie słońca o ulubionych zespołach hisptersko-alternatywnych o których nikt poza nim nigdy nie słyszał a nie robić jedyną rzecz do której kurwy sie nadają czyli jebanie xD

 No.560

opie to nie ma sensu
na tinderze, na gg, na cwellow czy na gridrze się szuka ruchania
nie znajdziesz tam nikogo z kim możesz dywigować traktaty filozoficzne ani bawić się w małżeństwo przez internet, tam spływa najgorsza ludzka sraka, wracam co jakiś czas ale ciągle to samo, tylko ryje inneFile: 1554394207815.jpg (14.82 KB, 236x237, 236:237, pytanie.jpg) Google iqdb

 No.546[Reply]

no i usunął
1 post omitted. Click reply to view.

 No.549

pewnie op zbuldupił i sam usunął i sieje ferment

 No.550

File: 1554394947216.jpg (80.85 KB, 757x763, 757:763, pytanie nieciepiące zwłoki.jpg) Google iqdb

>zapisywanie miniaturek
łap w ludzkim rozmiarze

 No.551

>>550
takie było w google grafika pod zapytaniem tohru questionFile: 1554317469980.jpg (147.16 KB, 1000x1000, 1:1, Axis.Powers .Hetalia.full.….jpg) Google iqdb

 No.500[Reply]

pięćset plus get
6 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.516

>>512
żigłem

 No.519

File: 1554381990573.jpg (168.37 KB, 558x583, 558:583, ładna pani patrzy na ciebi….jpg) Google iqdb

>>503
>get odnosi się jedynie do dłuższego ciągu tych samych cyfr
>>88
>>300
>>500
problem?

 No.520

>>519
jeszcze >>444File: 1554142236099.gif (76.24 KB, 507x516, 169:172, tatatato.gif) Google iqdb

 No.203[Reply]

 No.510

spuściłem się w nie [cool]File: 1554312651224.jpg (117.35 KB, 634x578, 317:289, ss_(2017-04-19_at_11.02.01….jpg) Google iqdb

 No.484[Reply]

>uczniowie Sokratesa
podoba się to dla mnie :3
1 post omitted. Click reply to view.

 No.493

File: 1554316578080.jpg (303.42 KB, 1920x1080, 16:9, Comic Girls - 08 (9).jpg) Google iqdb

>>485
niemiło

 No.495

>>493
ale jej ryj wykrzywiło na picrelu
jednocześnie wkurzona i zmartwiona

 No.509

File: 1554323304119.jpg (156.88 KB, 700x990, 70:99, boi oblężony.jpg) Google iqdb

od teraz to chłopcowyDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]