[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1567091623468.jpg (22.65 KB, 225x275, 9:11, 1567076366505131490.jpg) Google iqdb

 No.3216[Reply]

Nigdy żadna nie usiądzie mi na twarzy

 No.3218

szkoda że takie małe dupy

 No.3225

>>3218
mogą być

 No.3234

>>3225
dupa wielkości kilkudziesięciu pikseli
w roku 2019
no ludzie…File: 1566956512686.jpg (75.72 KB, 584x397, 584:397, Rotchild.jpg) Google iqdb

 No.3149[Reply]

nienawidzę kurwa żydów w dupe jebanych

 No.3227

nie klnij
dzięki nim masz kompóter

 No.3230

Rasa panów ma w ciebie wyjebane gŏju bo nie chmurzysz xD

 No.3232

File: 1567102796741.jpg (1008.2 KB, 1619x1054, 1619:1054, 20190829_201907.jpg) Google iqdb

Kurwo xDFile: 1567043275398.png (13.16 KB, 480x480, 1:1, friends.png) Google iqdb

 No.3190[Reply]

Miliardy kobiet na świecie a ja dalej sam
nikt mnie nie chce ;_;
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.3224

>>3223
Pisać to ze mną lubią ale nigdy nie pokazywałem mordy xD
Ale na żywo to bym tak nie potrafił

 No.3226

>>3201
ale nie każdy amator znajdzie potwora

mam już 31 lat i wciąż sam….

 No.3231

>>3226
A chcesz to zmienić?File: 1567052142130.jpg (181.36 KB, 2048x1152, 16:9, wolf-colorful-minimalism-2….jpg) Google iqdb

 No.3195[Reply]

dajcie mi jakieś ciekawe filmy dla anonka , najlepiej najnowsze do obejrzenia
1 post omitted. Click reply to view.

 No.3197

bo sie jej kurwa rozczytać nie da

 No.3198

>>3195
aa jaki gatunek anonek lubi?

 No.3229

>>3198
ParnoFile: 1567047418027.gif (1.6 MB, 480x480, 1:1, 1567043153879380434.gif) Google iqdb

 No.3192[Reply]

smutłem w chuj bo nigdy nie dali mi normalnego wyglądu tylko wygląd zjeba 2/10
EHHHHHHHHHHHHHH

 No.3200

>>3192
Kto to ocenil? Jesli ty sam to chuj warta ocena. Pokaz swoje foto albo uzasadnij czemu tak nisko.

 No.3213

>>3200
Bo niektórzy nabijają się z tego że kiedyś byłem ładny a teraz ohydna twarz ;_;

 No.3222

>>3213
>dawanie jebania o to co gadaja robakiFile: 1567096557080.jpg (21.89 KB, 960x540, 16:9, z17687316V,Syny-w-wideokli….jpg) Google iqdb

 No.3221[Reply]

Idzie jakiś pół-normik pół-spierdolina na synów albo unde dziś? Bo nie mam z kim xD


File: 1567016708573.jpg (1.26 MB, 3200x2800, 8:7, 155861572913058208.jpg) Google iqdb

 No.3173[Reply]

Roll na martwym XD
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.3187

Rollex

 No.3188

i co ja mam zrobić potem po rollowaniu? bo na pewno nie będę się masturbował pod te paszczury

 No.3208

roll No.3172[Reply]

>wróc po 7 miesiącach i obiecaj sie zmienić
>dalej rób to samo co zawsze czyli wyzywaj i banuj wszystkich
1 post omitted. Click reply to view.

 No.3185

File: 1567026937506.jpg (140.24 KB, 1712x896, 107:56, 156699508285843696.jpg) Google iqdb


 No.3186

File: 1567026958715.jpg (65.46 KB, 896x896, 1:1, 1566995181589008911.jpg) Google iqdb

xDD

 No.3193

File: 1567049471192.webm (3.85 MB, 640x480, 4:3, XDXD.webm) Google iqdb
File: 1567034548318.jpg (47.23 KB, 320x237, 320:237, ILLUMINATI.jpg) Google iqdb

 No.3189[Reply]

Żydzi przejmuję ten czan.


File: 1567025402689.jpg (56.76 KB, 620x420, 31:21, Call-of-Duty-2019-When-wil….jpg) Google iqdb

 No.3181[Reply]

W jakie gierki pykacie ostatnio?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]