[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554736692336.jpg (7.62 KB, 249x203, 249:203, images.jpg) Google iqdb

 No.689[Reply]

ale macie tutaj jakieś ograniczenie czasowe w tworzeniu nowych tematów, nie? albo chociaż godziny, kiedy czan jest otwarty a kiedy nie? bo obawiam się, że ktoś spróbuje zasrać
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.695

File: 1554737340330.gif (103.77 KB, 437x430, 437:430, f5.gif) Google iqdb

>>689
systemy monitorujące moderacji działają 24/7 i są widoczne na picrelu

 No.698

>>692
już możesz usunąć

 No.712

zmniejszyłem usuwanie do 10 minutFile: 1554748015829.jpg (490.63 KB, 792x549, 88:61, Fotolia_54005492_Subscript….jpg) Google iqdb

 No.699[Reply]

itt jakbyśmy byli na atenszonie
>ehh atenoanoni byłem wczoraj w łaźni i taka ładna loszka była ale nie dla niewolnika to

 No.703

>>699
u nas nawet nie ma łaźni t. ateny b

 No.704

>tfw skazali mnie na śmierć i jutro mam wyrokFile: 1554748045570.jpg (74.29 KB, 1200x800, 3:2, 7.jpg) Google iqdb

 No.700[Reply]

dobra pytanie do tutejszej srającej soli:
1. czy jak się sra loszkę to czy wypada mieć ogolonego penisa i okolice
2. czy mienie tzw. stulejki przeszkadza w sraniu

 No.701

1. tak
2. tak
nie rucham ale teoretyk here

 No.702

>stulejka
do 17 roku życia defacto nie ściągnąłem skóry a wystarczyło kilka treningów by optymalnie się rozciągnęła, wystarczy że dobrze nasmarujesz tłok
no… miałem chyba na 5 lvl'u jakąś wizytę u rodzinnego co mi coś sprawdzał
co do reszty to nie wiem, tu kissless virginFile: 1554640981298.jpg (88.91 KB, 900x632, 225:158, yaoi_satan_x_lucyfax_by_ru….jpg) Google iqdb

 No.666[Reply]

get
1 post omitted. Click reply to view.

 No.668

>>667
no niestety, na szybko szukałem w grafice google, nie znam stron z ładnymi rzeczami

 No.669

>>668
myślałem że sam to narysowałeś z okazji geta

 No.671

>>670
<span style="background-color: #000000; color: #FF9C00; font-weight: bold;"> xD </span>File: 1554639662012.gif (768.18 KB, 360x203, 360:203, 181207163505391336.gif) Google iqdb

 No.659[Reply]

anoni ja…
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.661

File: 1554639775247.jpg (34.68 KB, 657x634, 657:634, uonexxis6n321.jpg) Google iqdb

i już po wszystkim, do widzenia ;)

 No.662

>>660
tak szybko zrobiłeś kupkę?

 No.665

>>662
tak, nie mam z tym problemuFile: 1554581417233.jpg (47.95 KB, 780x585, 4:3, 5ca6133a63d65_p.jpg) Google iqdb

 No.648[Reply]

mm ale udko ;3
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.655

>>654
a potem patrzeć jak się rucha z alfą który nie musiał jej nic bandażować

 No.656

>>655
ciekawe czy jeszcze dziewicom jest

 No.658

>>656
ehhh jakby ci to powiedzieć, sram psa jak sraFile: 1554588345613.png (418.44 KB, 529x477, 529:477, sapkowski.png) Google iqdb

 No.657[Reply]File: 1554409347316.gif (1.72 MB, 498x278, 249:139, tenor (1).gif) Google iqdb

 No.561[Reply]

fajnie byłoby napisać jeszcze 40 postów do północy żeby wyrobić normę 100 postów na dzień
12 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.579

>>578
dobra usuń, wiem że to nie ty

 No.580

>>579
nic nie wiesz o życiu chłopie

 No.653

>>578
incelstwo aż sie wylewa z tego zdjęcia xDFile: 1554296963492.jpg (146.05 KB, 1080x1080, 1:1, 1504785252827.jpg) Google iqdb

 No.451[Reply]

znowu sobie zwaliłem, przedwczoraj i dzisiaj, a miałem tak fajną przerwę
zajebcie mnie ;_;
28 posts and 12 image replies omitted. Click reply to view.

 No.650

>>646
poczekaj na sukkuba który go z ciebie wyssie

 No.651

>>650
raczej sukka
bo sukkuby nie istnieją sukkuby (male) również, taka prawda

 No.652

>>651
nic nie istnieje, wszyscy jesteśmy wytworem wyobraźni pani santanyFile: 1554556314864.png (41.95 KB, 1305x521, 1305:521, test.png) Google iqdb

 No.614[Reply]

adminku kochany, dobre szekle można na tym kosić?
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.624

File: 1554557945667.png (13.08 KB, 319x162, 319:162, messenger.png) Google iqdb

>>623
daj soga jak pomogłem

 No.625

>>624
aj ty zgrywusie :P wiesz że kompletnie nie o to mi chodziło ;)

 No.626

>>625
¯\_(ツ)_/¯Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]