[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554218314682.jpg (177.74 KB, 568x600, 71:75, comment_O7wh9i63fxYYYLFr3M….jpg) Google iqdb

 No.354[Reply]

zjebałem się z was bo niemal tylko ja tutaj cokolwiek postuję
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.358

>>355
to może się przeniesiemy na hehe inną platformę, z nickami, może jakiś prosty komunikator, to się lepiej poznamy ;) bo tutaj to trochę lipa

 No.359

>>358
jedno drugiego nie wyklucza

 No.381

>comment_O7wh9i63fxYYYLFr3M….jpg
kurwa szanuj sięFile: 1554048753428.png (782.59 KB, 948x720, 79:60, BfDOxfZ.png) Google iqdb

 No.7[Reply]

hejka anonimusy ;)
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.363

File: 1554219659115.jpg (198.64 KB, 890x501, 890:501, o czym on pieprzy.jpg) Google iqdb

>>361
nooo kolego
wilchan to prywatne kółeczko dreda więc jego koledzy mają immunitet
atenszon to prywatne kółeczko diskordzika więc awatarki z diskordzika mają immunitet
ale zakłamywanie rzeczywistości najlepsze

 No.380

>>363
ładny awatar cwelu

 No.1690

File: 1556788696337.jpg (66.29 KB, 640x960, 2:3, 44101608_2201466490069634_….jpg) Google iqdb

>>III VIII 0
wiem, ale czemu nazywasz "cwelem"?File: 1554220972551.jpg (21.79 KB, 251x231, 251:231, 190225114956738228.jpg) Google iqdb

 No.365[Reply]

widzę że mnie nie chcecie to sobie już idę i nie będę tu wracał
do nie-do-zobaczenia
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.372

File: 1554222671076.jpg (34.68 KB, 657x634, 657:634, uonexxis6n321.jpg) Google iqdb

>>370
podoba się dla mnie taka perspektywa

 No.375

File: 1554224419752.gif (996.33 KB, 420x360, 7:6, 1531850353820.gif) Google iqdb

jaki spierdon haha :DD beka z lamusa
wypierdalaj leszczu nikt cie tu nie chce :PP

 No.379

File: 1554228499989.jpg (215.14 KB, 2880x1616, 180:101, satania papierowy napis.jpg) Google iqdb

>>365
zależy kim jesteśFile: 1554227255764.jpg (52.91 KB, 960x957, 320:319, angery.jpg) Google iqdb

 No.376[Reply]

PEDAŁ -> BIĆ

 No.377

dlaczego jesteś niemiły? No.373[Reply]

gdzie takje kupidź?


File: 1554208372110.jpg (98.84 KB, 707x707, 1:1, fioletowo-biała dziewczynk….jpg) Google iqdb

 No.312[Reply]

8 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.349

File: 1554216822405.jpg (22.28 KB, 225x350, 9:14, 322910.jpg) Google iqdb

>>348
zwykła pała do szczania, wpż nawet biseksualny nie jesteś, certyfikowany cwelu

 No.362

File: 1554219617939.jpg (30 KB, 365x356, 365:356, 190224132033583083.jpg) Google iqdb

>>349
po co te nerwy? chcesz sie ruchać to powiedz a nie zgrywasz niedostępnego

 No.364

>>362
https://youtu.be/2kg3Iz1UFGU?t=63
tylko wszelkie sformułowania gdzie zwraca się do baby należałoby zmienić na męskieFile: 1554212391342.gif (2.12 MB, 300x242, 150:121, OBo2QkB.gif) Google iqdb

 No.327[Reply]

elo ciekawe kiedy padnie xD

 No.329

atenszon będzie żył wiecznie

 No.332

>>329
mam nadzieję że tak będzie

 No.352

>>332
nic nie może przecież wiecznie trwaćFile: 1554210666561.png (93.86 KB, 385x402, 385:402, 67916887_p0.png) Google iqdb

 No.320[Reply]

>relative time format
1 post omitted. Click reply to view.

 No.324

kogo to kurwa obchodzi

 No.1824

#procesor
#profesor
#dziadziuś
#majus
#korwa
#delfin
#żądłoń
#pedofil
#papież

 No.1825

#pan_profesor
==TEST==File: 1554196296425.jpg (106.61 KB, 600x721, 600:721, Yaoi-yuuram-15963165-600-7….jpg) Google iqdb

 No.289[Reply]

godzinowy get
1 post omitted. Click reply to view.

 No.305

>>290
nieprawda…

 No.313

File: 1554208427850.png (479.38 KB, 771x1100, 771:1100, bdsm2.png) Google iqdb

ekstremalna miłość

 No.314

File: 1554208663044.jpg (66.52 KB, 596x380, 149:95, ice-victor-nikiforov-vikto….jpg) Google iqdb

>>305
dlaczego tak uważasz?File: 1554048338002.png (515.05 KB, 1009x672, 1009:672, kaośka rumieńce.png) Google iqdb

 No.6[Reply]

Pochwalcie się swoimi awatarkami
15 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.58

>>57
każda cosplayerka wygląda jak dziwka, z księżyca sie urwałeś?

 No.216

File: 1554143379461.gif (795.8 KB, 500x378, 250:189, sailor moon pencil.gif) Google iqdb

>>58
grzeczniej proszę, piszesz właśnie z czarodziejką z księżyca

 No.309

File: 1554206635975.png (158.41 KB, 1061x1061, 1:1, hehe.png) Google iqdb

>wszyscy zapomnieliDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]