[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554972874117.png (222.55 KB, 399x1080, 133:360, 1553052470042.png) Google iqdb

 No.808[Reply]

Czy lekarze to nadludzie?
Jak idziecie do lekarza to czujecie się śmieciami w porównaniu do pana/pani doktora?
Ja właśnie byłem u lekarza i badała mnie młoda pani lekarz pewnie jeszcze rezydent. Czułem się lekko zdominowany gdy kazała mi ściągnąć koszulkę i pomyślałem ze przeciętny człowiek to jest takie półzwierzęcie dla takiego lekarza. A jestem into gentle femdom wiec spodobało mi się to.
Zapraszamy do dyskusji bo na Wilnie jest ban na mobilny orange.
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.918

smutne op się rozpisał a wy nic nie odpowiedzieliście
trudno, przekleję ten fred na heretyka

 No.921

>>918
nic mądrego ten zjeb pierdolony nie napisał kurwa

 No.934

>>808
na jasnym stylu prawie nie widać tego napisu obok dziewczynkiFile: 1555103242910.jpg (50.87 KB, 358x487, 358:487, okejka pudzian.jpg) Google iqdb

 No.923[Reply]

idę robić kupę

 No.924

がんばって

 No.925

>>924
ałajabi kakariku usunare ububu!File: 1555098237420.jpg (29.04 KB, 380x368, 95:92, przerażona 1.jpg) Google iqdb

 No.908[Reply]

>tfw nie podałem informacji o formatowaniu tekstu
wiedziałem że o czymś zapomniałem ale ze mnie zakała
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.915

>>914
nie, poprostu nie
zesrywałeś się o to co jebana zakała zrobił na wilnie, o dosłownie wszystko, a jednak tu też mam zakładać konto na żydowskim portalu? teczka na mnie pozostanie wyjątkowo cienka

 No.916

>>915
wyluzuj paranoiku

 No.917

>>915
no i się zesrał ;)File: 1555095933535.jpg (35.57 KB, 680x578, 20:17, piguły.jpg) Google iqdb

 No.905[Reply]

ehh anoni
znalazłem piosenkę która w 100% opisuje problemy które mam od wielu lat a nie zdawałem sobie z nich sprawy. Mam teraz ochotę dokonać wielu drastycznych zmian w moim życiu. Następne miesiące/lata mogą być bolesne, bardzo bolesne, może nawet będę zmuszony wykurwić z chanów już na zawsze……..
cóż, dla zmian trzeba wyrzec się wielu rzeczy, aby potem osiągnąć to mistyczne szczęście
picrel to ja w tym momencie, boże jak mi się ręce trzęsą podczas pisania xD
https://www.youtube.com/watch?v=_CjbqKANoDE link relatywny

 No.906

>tfw ja też to mam
ja pierdolę chyba popadłem w depresję

 No.907

File: 1555096617569.jpeg (29.85 KB, 900x600, 3:2, skurwysyny.jpeg) Google iqdb

>>906
ehh będę musiał poprosić jakiegoś psychiatrę o przypisanie picrela, no bo kurwa po prostu nie mogę

 No.912

>>907
czy to gówno w kapsułkach?File: 1555093632781.jpg (15.39 KB, 512x435, 512:435, 7c41704a45dda9ec4e6468bd86….jpg) Google iqdb

 No.895[Reply]

regulamin lepszy od wilna xD
daje soga
1 post omitted. Click reply to view.

 No.903

>>901
tak, ma zapierdalać do makdonalda

 No.904

>>903
mi też mógłby coś kupić

 No.927

>>904
wypierdalaj do kolejki, byłem pierwszyFile: 1554907802901.png (21.61 KB, 259x224, 37:32, bang.png) Google iqdb

 No.789[Reply]

bang bang bang!
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.817

jajco, kapcza nie działa xD

 No.886

File: 1555092577774.png (336.02 KB, 600x337, 600:337, Bang.png) Google iqdb

no o co chodzi?

 No.894

>>886
czy pana lodówka chodzi?File: 1554194888228.png (476.52 KB, 737x964, 737:964, 1554183452619.png) Google iqdb

 No.284[Reply]

CUTE!!
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.443

File: 1554292043315.gif (2.73 MB, 540x899, 540:899, 2db.gif) Google iqdb


 No.445

>>443
stanik se ubierz krowo

 No.883

File: 1555092281902.jpeg (130.32 KB, 1000x1000, 1:1, c97b2ed4d29f16f75058820dc….jpeg) Google iqdb
File: 1554819569409.jpg (Spoiler Image, 197.95 KB, 1280x1046, 640:523, spoiler.jpg) Google iqdb

 No.748[Reply]

uwaga! nie klikać

 No.775

kliknąłem i mi spaliło komputer, nie polecam

 No.881

kliknąłem, przepraszam

 No.882

>>881
musisz teraz przeprosić tę dziewczynkę nie mnieFile: 1554121867365.jpg (28.21 KB, 854x480, 427:240, gnijąca kaośka.jpg) Google iqdb

 No.63[Reply]

z okazji urodzin słodkiej Kaoruko ma się tu pojawić 50 kaosiek
11 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.675

File: 1554652036913.jpg (40.09 KB, 225x350, 9:14, art.jpg) Google iqdb

kaoś!~

 No.735

File: 1554809695695.jpg (101.87 KB, 600x800, 3:4, strach.jpg) Google iqdb

kao w wersji figurkowej

 No.880

File: 1555092189717.jpg (419.73 KB, 1920x1080, 16:9, Comic Girls - 11 (44).jpg) Google iqdb

>>735
szkoda że nie ma normalnych figurekFile: 1554126398201.jpg (119.93 KB, 1080x1349, 1080:1349, psychodelia_nanami.jpg) Google iqdb

 No.117[Reply]

>Jak namówić rodziców na WSZYSTKO! |*Konkurs*|
https://www.youtube.com/watch?v=3efgEJere5s
30 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.868

File: 1555085568719.gif (565.05 KB, 367x265, 367:265, donald spermiarz 1.gif) Google iqdb

>>867
>te nogi

 No.869


 No.870

File: 1555086442392.jpg (35.35 KB, 314x261, 314:261, odmęty szaleństwa 1.jpg) Google iqdb
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]