[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554037119641.jpg (88 KB, 1032x720, 43:30, szczery uśmiech.jpg) Google iqdb

 No.1[Reply]

pierwszy post get
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.1010

huj

 No.1011

>>1010
zapomniałem sagi

 No.1053

>>1011
kompromitacjaFile: 1555482782942.gif (209.3 KB, 128x128, 1:1, 1555415664081.gif) Google iqdb

 No.1034[Reply]

Jezu chryste nazarejski czemu mnie zesłałeś na ten świat kurewski

 No.1038

gdy wchodzę na wilno czuję się debilnoFile: 1555442046763.jpg (15.35 KB, 185x295, 37:59, wnuk Stalina.jpg) Google iqdb

 No.1020[Reply]

Wiadomość z ostatniej chwili
Nie żyje reżyser filmowy Aleksandr Burdonski wnuk Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Józefa Stalina. Podczas swojego życia wyreżyserował wiele filmów wysoko ocenianych przez krytyków, m. in "Powrót Stalina", "Jak odbudować ZSRR", oraz "Życie i czasy Józefa Stalina". W wywiadach z Aleksandrem można było usłyszeć wiele pochwał idących w stronę Towarzysza Stalina, jak i porad na przyszłość oraz odbudowę ZSRR. "Moim zdaniem Chrześcijaństwo powinno być wyplenione w Rosji a zamiast tego powinno się wyznawać Stalina, bo dzięki niemu Rosja jest teraz prawdziwą potęgą" mówił. Od kilku lat chorował na dychawicę świszczącą na którą ostatecznie zmarł mając 78 lat. Najprawdopodobniej jego śmierć rozpocznie w Rosji nową, krwawą erę.

Pamiętamy [*]
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1023

>>1021
jak śmiesz tak bluźnić głupcze?!

 No.1024

File: 1555446300756.jpg (1018.41 KB, 3104x4648, 388:581, mołotow.jpg) Google iqdb

ten Wiaczesław Mołotow to jednak niezły przystojniak był

 No.1026

File: 1555450074789.jpg (31.67 KB, 466x466, 1:1, romekdmowski.jpg) Google iqdb

Postuje w egipskimFile: 1555103668134.jpg (321.41 KB, 839x559, 839:559, orgonity relatywny.jpg) Google iqdb

 No.926[Reply]

otwieram orgonicki bo nie mam zamiaru wchodzić na wilboard w celu rozmawiania o gieresiu
1 post omitted. Click reply to view.

 No.929

dziś będzie wyjątkowo nudno patrząc na temat audycji

 No.983

Piedolił jak co tydzień, foliarz czapeczka

 No.988

>>983
ja wyłączyłem tuż po mari ej bo byłem zmęczony i mi się nie chciało słuchać pierdoleniaFile: 1555328583882.gif (102.8 KB, 197x250, 197:250, moja mamałyga.gif) Google iqdb

 No.976[Reply]

jaa pierdole
zrobiłem sobie herbatę w kubku do kawy
ale ze mnie debil
1 post omitted. Click reply to view.

 No.978

>>977
dziś dzień przegrywu

 No.981

autysta wypierdalaj xD

 No.982

>>981
chyba raczej artystaFile: 1555301477317.gif (1.45 MB, 320x180, 16:9, dens jaglak.gif) Google iqdb

 No.972[Reply]

wchodzicie jeszcze na dredboard?
ja zablokowałem w hosts i z tydzień tam już nie wchodziłem xD
1 post omitted. Click reply to view.

 No.974

jak stamtąd wykurwie to aktywność spadnie o połowe

 No.975

File: 1555328144921.jpg (29.09 KB, 218x232, 109:116, co ty nie powiesz.jpg) Google iqdb


 No.980

>>974
tak jakby nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobiłeś
wykurwiaj, niech to w końcu zdechnieFile: 1555251399151.png (3.62 KB, 227x222, 227:222, Adobe Xd.png) Google iqdb

 No.961[Reply]

wieje chujem

 No.962

jak twoja stara wraca do domu

 No.966

File: 1555273767183.gif (156.32 KB, 500x500, 1:1, złość i gadanie.gif) Google iqdb

>>963
to na co czekasz???File: 1555190428054.jpg (163.06 KB, 640x640, 1:1, oktawia uśmieszek.jpg) Google iqdb

 No.959[Reply]

przygotowaliście obrazek na 1000 get?

 No.960

nie, bo liczę na zakała get

 No.965

>>959
ale piękny uśmiech
ciekawe jakiej pasty do zębów używa pani OktawiaFile: 1554229390546.jpg (22.44 KB, 300x441, 100:147, 1504712807398.jpg) Google iqdb

 No.382[Reply]

wruciłem z pracy
byliście dzisiaj grzeczni?
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.956

File: 1555183348232.jpg (22.44 KB, 300x441, 100:147, 1554229390546.jpg) Google iqdb

wruciłem z pracy
byliście dzisiaj grzeczni?

 No.957

>>956
nie, lej po dupie

 No.958

>>957
zdejmuj majty w takim razieFile: 1555166851330.jpg (16.87 KB, 640x479, 640:479, bede płakał.jpg) Google iqdb

 No.944[Reply]

jedyny quality temat na tym szonie spadł
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.952

>>951
a co byś wtedy zrobił z takimi informacjami?

 No.953

>>952
mówił brudny haniebny obrzydliwy sprośny nieprzyzwoity brudzący pobrudzony umorusany upierdolony świński zaśmiecony

 No.954

>>953
nie podnieca mnie to ani trochęDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]