[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1555283930268.png (8.49 KB, 256x256, 1:1, favicon.png) Google iqdb

 No.968[Reply]

a jak anonimowy
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.971

d jak jebana zakała TO JEBANA ZAKAŁA

 No.979

>>971
jebana zakała

 No.1249

e jak eunuchFile: 1554060614182.png (155.57 KB, 1920x1200, 8:5, wallhaven-522922.png) Google iqdb

 No.28[Reply]

dajcie mi seks
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.40

>>38
a ja czuję, że znowu żyję

 No.823

test

 No.1230

>>823
nie test tylko seks głupolu, nie umiesz czytać?File: 1555711164047.jpg (126.12 KB, 1204x966, 86:69, Screenshot_20190415-230001….jpg) Google iqdb

 No.1185[Reply]

No tak, Jezus nie żyje. Pan wie? Miał Apostołów, miał szacunek w Izraelu. Był Królem Żydowskim i nie żyje.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.1219

Jezus żyje! Zmartwychwstał. I czyje na wierzchu, łyso wam faryzeusze?

 No.1220

File: 1555850864440.jpg (71.58 KB, 850x478, 425:239, zenek.jpg) Google iqdb

>>1219
jak do tego doszło nieee wiem

 No.1228

File: 1555884610436.jpg (171.07 KB, 960x720, 4:3, 10612908_513980625401569_4….jpg) Google iqdb

>>1220
Miłość o sobie dała znaćFile: 1555667520306.jpg (102.68 KB, 1280x720, 16:9, zonbi (2).jpg) Google iqdb

 No.1124[Reply]

nk decyduje czym zasrywam wilczan w nocy (nie tej ale za parę dni będę miał wszystko gotowe), będzie rajd taki że wszystkie 20 stron będzie zasrane
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.1131


 No.1225

File: 1555869281861.png (46.67 KB, 300x100, 3:1, banner.png) Google iqdb

linkiem do atenszona

 No.1226

>>1124
>zonbi (2).jpg
zonbi dupą trombiFile: 1555766787097.jpg (80.51 KB, 495x1467, 55:163, black hole.jpg) Google iqdb

 No.1204[Reply]

czemu black hole chan na każdym arcie ma takie duże cycki
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1208

File: 1555767500155.gif (987.46 KB, 500x281, 500:281, idę biegać.gif) Google iqdb

>>1207
już biegnę

 No.1213

to proste czarne dziury są po prostu kurewsko masywnymi "martwymi" gwiazdami stąd duże cycki symbolizujące ogromna masę

 No.1217

>>1213
a to nie jest tak że wszystkie anime kurwy oprócz loli rysuje się z wielkimi cyckami?File: 1555713193905.jpg (104.55 KB, 900x900, 1:1, wstyd.jpg) Google iqdb

 No.1193[Reply]

chciałbym mieć w sobie milion tentakli

 No.1202

a ja jeden dickFile: 1555701555668.jpg (72.33 KB, 725x484, 725:484, 155561096513.jpg) Google iqdb

 No.1146[Reply]

edwqqqqqqqqqqweqdqdqdqdwdqwwdwdwdw


File: 1554141832484.png (386.05 KB, 2180x1795, 436:359, 1551012127819-1.png) Google iqdb

 No.195[Reply]

new dead
24 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.422

>>421
to chujowo
bo dla mnie jest śmieszny inbowy

 No.437

>>419
powstał z intencją walenia konia przez zoomerków oskarków do niego

 No.1138

File: 1555675224119.png (138.8 KB, 400x400, 1:1, npc honk.png) Google iqdb

>>195
NIE WOLNO HONKAĆFile: 1554281164417.png (19.48 KB, 417x356, 417:356, Screenshot_2019-04-03 http….png) Google iqdb

 No.414[Reply]

itt chwalimy sie banami na wilgównie[czesc]
8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.472

>>434
a waliłeś do niej qń?

 No.473


 No.1137

jebać dredaFile: 1555607494186.gif (1.19 MB, 232x228, 58:57, i humor popsuty.gif) Google iqdb

 No.1101[Reply]

japierdole kurwa, cały pierdolony dzień psu w dupę, nie mogłem ani zwalić po kilku dniach przerwy bo kurwa w trzy minuty po wyjściu z domu jednego domownika przyjechał kurwa drugi, szlag mnie kurwa trafi, całe święta będę zmuszony do abstynencji w waleniu a teraz tylko zostałem podkurwiony przez los
nie mogłem oczywiście również uciąć sobie drzemki bo cały dzień napierdalało mi pod oknem
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.1106

>>1105
ja to bym wolał zwalić buzią

 No.1107

>>1106
to na co czekasz

 No.1136

File: 1555675016052.gif (3.43 MB, 500x372, 125:93, 1517345794143.gif) Google iqdb

o, teraz mam możliwość ale mi się nie chce
tak bardzo strollowanyDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]