[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1556283509405.jpg (57.75 KB, 614x389, 614:389, 1555187986715.jpg) Google iqdb

 No.1342[Reply]

co wam lezy na sercu?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1350

>>1342
jelito cienkie

 No.1390

>>1350
to niezle jelito

 No.1391

>>1390
ważne że nie grubeFile: 1556258948828.jpg (246.37 KB, 1250x1239, 1250:1239, eien02.jpg) Google iqdb

 No.1338[Reply]

Zarekomiendujcie mieni dobry polskojezyczny czany, budzcie-laska.
12 posts omitted. Click reply to view.

 No.1385

Olso, jesly jus waszy czany nie miertwy, to mieni i naprawde murze napiersze wyszkolić sia. Ja myslel, szie u was wszystky czany nakryly sia chujem, ale nie, jus ja wiem, szie my na rownych.

>>1383
"I love you", tak?

 No.1386


 No.1387

>>1383
>zaczynanie nauki języka od uczenia słów których się nigdy nieironicznie nie usłyszyFile: 1556294235881.jpg (100.13 KB, 1920x994, 960:497, Untitled.jpg) Google iqdb

 No.1372[Reply]

Sugerowanie, chyba po prostu zanurzenie żeby odsiać raków jak nas

 No.1374

kurwa to miała być odpowiedź do
>>1369

 No.1384
File: 1556289262044.png (818.97 KB, 1000x1350, 20:27, ork.png) Google iqdb

 No.1366[Reply]

co to za czan

 No.1367

>>1366
atenchanFile: 1556286259824.gif (54.27 KB, 425x363, 425:363, 1556200049474920248.gif) Google iqdb

 No.1356[Reply]

o chuj, jest tu zywiej niz sie spodziewalem xD

 No.1357

>>1356
>chłodzący
nie potrzeba mi, wszyscy piszą że gorąco a ja siedze sobie w domku i do tego leżałem niedawno pod kołdrą i jest dobrze

 No.1358

masz może gifa ze spurdo sparde jako turbiny w samolocie?File: 1556215248423.png (348.87 KB, 2800x2800, 1:1, Russian Anonymous Choir - ….png) Google iqdb

 No.1320[Reply]

Prszejdziel ja z Polunulcza, ce najlepsza borda! Chce, szczoby wy wszystke rozumieli: anon jdzioc na Polunulcz!

https://0chan.pl/b
https://p.0chan.pl/b
http://nullchpl673e6jo3.onion/b
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1331

>>1320
why you bought domain .pl, are you retarded? we have nothing in polska, you should buy domain .com or .us like Americaaaa! #R

 No.1336

>>1331
>why you bought domain .pl, are you retarded?
Because domain .ru is demanding our personal data and posts it to Putin. Really.

 No.1337

A nacielo, pszejdzie do naszego czanu na exkursiju. U nas cieplo, postyng wielki, wszystkie angliski rozumijuc.File: 1556221112970.jpg (81.73 KB, 962x394, 481:197, IMG_20190425_202354.jpg) Google iqdb

 No.1326[Reply]

>fetysz cipy

 No.1330

>pokazywanie takich rzeczy jak mail na czanach
nie boisz się tzw białorycerzy?

 No.1333

>>1330
Wymazałem przecież na tyle żeby żadna białokurwa się nie spruła. Zresztą typ i tak w końcu nie chciał płacić tylko forsował spotkanie i więcej fotek za darmo i wysłał pisiorek więc sage w debila xD

 No.1334

File: 1556252303053.jpg (102.25 KB, 1280x720, 16:9, pTqrbpX8c.jpg) Google iqdb

>>1333
nie byłem pewny czy tam jest wymazane czy nie
lepiej uważaj na przyszłośćFile: 1556118067955.jpg (43.64 KB, 350x350, 1:1, 1uk6ekkp.vichan-2.jpg) Google iqdb

 No.1274[Reply]

Ech… dajcie vichana dla mnie, niech wstanie vi a nie jakiś atencjan.
10 posts omitted. Click reply to view.

 No.1314

>>1307
No czego chcesz, dobrze napisał, nie każdy jest atencjuszem

 No.1322

File: 1556219220328.gif (225.92 KB, 430x715, 86:143, Territorial_expansion_of_V….gif) Google iqdb

>>1317
Jak to nie. Nowociota? Twardy karaluh?

 No.1325

>>1324
No ale vi stało przecież do niedawna, nie można być aż tak nowym xDFile: 1555708786771.png (373.13 KB, 650x488, 325:244, kosmita.png) Google iqdb

 No.1175[Reply]

RAJD NA ORG0NOTY NIC ZAPIERDALAJ
19. kwietnia: Swit Nowego Dnia…

słuchamy: http://www.paranormalium.pl/stream-player-new/

jedyny prawilny temat bez smrodu
9 posts omitted. Click reply to view.

 No.1306

>>1267
>>1268
gnije z ciebie schizofreniku jebany xD ja pierdole nawet nie wnikam do kogo ty odpisywales
ty kurwa dalnie jebany pacanie

 No.1311

>>1310
smrut

 No.1312

File: 1556186641243.jpg (Spoiler Image, 175.13 KB, 1000x667, 1000:667, 1542220285775770753.jpg) Google iqdb

>>1260
to jebany lamusie nie słuchaj i ignorujFile: 1556183165695.jpg (180.23 KB, 450x445, 90:89, styl życia pedofila.jpg) Google iqdb

 No.1308[Reply]

siema kto od pastolektora?


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]