[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1560215356173.jpg (93 KB, 1080x810, 4:3, spurdobranoc.jpg) Google iqdb

 No.2088[Reply]

Atenszon rozpoczyna współpracę z Szon.cf i zachęca gorąco do odwiedzania, oraz postowania na tymże forum.


File: 1561586098103.png (14.04 KB, 351x375, 117:125, kara żaba.png) Google iqdb

 No.2127[Reply]

no i zdechł


File: 1559998876791.png (487.65 KB, 1800x2226, 300:371, 190316155437283350.png) Google iqdb

 No.2079[Reply]

co tam, arnold, dupa pęka?
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.2123

to kto jest w końcu adminem tamtego kurwidołu zwanego wilnem?

 No.2124

>>2123
adminem to nie wiem ale królem wilna jest Buldupcian a królową jest Miaudoczka

 No.2126

czuje dobrze element deep wilna tak głębokiego że go nawet nie ma na pikrelu :3File: 1560352959863.jpg (248.16 KB, 1200x634, 600:317, spierdoxy.jpg) Google iqdb

 No.2094[Reply]

Dobrze że nie masz pieniędzy bo wydałbyś wszystko na topczipsy

 No.2097

nk ten fanfik jakiejś nastolatki gdzie taco i quebo ją porywają i zamieniają w seksualną niewolnicę

 No.2125

ciekawe czy taco jeszcze lurkujeFile: 1556914744610.png (210.96 KB, 537x768, 179:256, 1556909219855.png) Google iqdb

 No.1718[Reply]

zakładam sobie fred bo potrzebuje gdzieś wrzucić obrazki
32 posts and 29 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2120

File: 1561066423506.png (1.62 MB, 1825x881, 1825:881, 1561047396147510729.png) Google iqdb


 No.2121

File: 1561066466871.png (450.07 KB, 1337x865, 1337:865, 1561043152222116105.png) Google iqdb


 No.2122

File: 1561066541478.png (1.73 MB, 1904x943, 1904:943, 1561047745247022591.png) Google iqdb
File: 1561035241608.jpg (380.81 KB, 1919x1080, 1919:1080, arch.jpg) Google iqdb

 No.2098[Reply]

prosba o przyjecie do infiltracji tresci z chanow dla jednostek specjalnych policji

lurkuje chany i strony pokrewne od 23 lat ps. to prawda

zaczalem od underground portal w 1996 roku pierwsze ziarenko czanow ktore bardziej przypominalo php by przemo ktore zrzeszalo hakerow

mam dupokanapke kucownicza od tamtego czasu i ciagle staram sie dowiadywac nowych rzeczy aby byc na biezaco z nowinkami technologicznymi

mam aspekt typowo osoby chorej psychicznie czyli jezeli cos robie to calym soba jakby zalezalo od tego moje cale zycie tak bylo z komputerami i czanami

neet here wiec lurk 24/7

poprzez moje doswiadczenie doskonale wiem na jakich czanach przebywaja poszczegolni ludzie nie tylko polskie czany

no i w sumie podobaloby mi sie takie przekazywanie informacji
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1560690508404.webm (106.29 KB, 360x360, 1:1, Quieres.webm) Google iqdb

 No.2095[Reply]

Giereś?

 No.2096

>>2095
Podziękuję, nie przyjmuję głupot w żadnych ilościachFile: 1560347962286.png (16.91 KB, 647x778, 647:778, sojack Xd.png) Google iqdb

 No.2093[Reply]

SOJARZ IDENTYFIKUJE SIĘ


File: 1554122753807.jpg (171.02 KB, 1242x1491, 414:497, Athena_ciste.jpg) Google iqdb

 No.80[Reply]

co to za szon
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.2090

bump

 No.2091

wilno jest super a ten szon jeszcze lepszy

 No.2092

>>2091
xDFile: 1559338893755.jpg (74.97 KB, 960x874, 480:437, 1388383136501.jpg) Google iqdb

 No.2037[Reply]

POST PONIES
15 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2074

File: 1559564737864.gif (1.99 MB, 350x402, 175:201, pope twillight.gif) Google iqdb


 No.2084

>>2074
>wynoszenie z flaterki

 No.2085

File: 1560119110325.jpg (55.17 KB, 258x360, 43:60, żaba gromko śmiecha.jpg) Google iqdb

>>2084
>utożsamianie się z jakąkolwiek społecznością czanowąDelete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]