[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1566618707772.jpg (69.11 KB, 640x960, 2:3, 1566618618789.jpg) Google iqdb

 No.3023[Reply]

wygląda jak niezły kuc


File: 1566615365004.jpg (43.11 KB, 604x340, 151:85, 1ffO7aNjpSQ.jpg) Google iqdb

 No.3020[Reply]

Kasta rzonci

 No.3022

sra



File: 1566617494193.jpg (468.38 KB, 1280x799, 1280:799, 3719009-EPA-komodo-xlarge_….jpg) Google iqdb

 No.3021[Reply]

kurwa, ten szon jeszcze żyje xD
Macie w nagrodę fajną stronkę, comfy feelsy z niej są dane jak kto wie czego chce.
https://folkcloud.com/


File: 1566613213095.png (917.55 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_20190824-040622.png) Google iqdb

 No.3019[Reply]

Ile ja bym dał żeby cofnąć się do czasów dzieciństwa ;_;
wtedy nie było takiego czegoś jak problemy, depresja, smutek, choroby psychiczne i narzekanie
było wręcz idealnie bo każdy dzień to była przygoda i się siedziało na dworze czy tam w domu i napierdalało w gierki które się wcale nie nudziły.. ale na pewno było pięknie kurwa i na 100% takie czasy były lepsze niż jakieś hehe sranie, impreski, walenie konia i depresja z myślami samobójczymi 24h


File: 1566603932049.jpg (79.92 KB, 607x885, 607:885, goła stopa.jpg) Google iqdb

 No.3018[Reply]

hello vsauce, michael here


File: 1566595640018.jpg (249.38 KB, 1080x1350, 4:5, c09cc1e4edafc8570aa7f03e8a….jpg) Google iqdb

 No.3010[Reply]

>zwalić ci konika stópkami?

 No.3016

Tak myszko

 No.3017

Nie szmato



File: 1566596533128.jpg (27.75 KB, 626x626, 1:1, 68304526_1740182862781998_….jpg) Google iqdb

 No.3011[Reply]

Jak wyjść ze spierdolenia?
trzeba na to jakiś lek czy co?

 No.3013

>>3011
podaj definicje spierdolenia

 No.3014

Srak kurwa
Obudź się
Nie bądź pizdą

 No.3015

>>3013
Moje życie



 No.2983[Reply]

A wy oddalibyscie dusze diablu za slawe i pieniadze?

 No.3012

nie lepiej za 100 untreaceable bullets and gun?



File: 1566415849300.png (392.85 KB, 481x511, 481:511, Toja.png) Google iqdb

 No.2898[Reply]

Oceńcie moją twarz bo musze wiedzieć czy jestem idealny ;_;
1 post omitted. Click reply to view.

 No.2971

No elo pszemek,jak tam dziadek

 No.3008

okrąglak jedziemy

 No.3009

polack/10



File: 1566569211195.jpg (270.39 KB, 1920x1080, 16:9, P_20190823_160319_1_p.jpg) Google iqdb

 No.2984[Reply]

16:07
Posiłek przedtreningowy skuhwysyny
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.3005

>>2994
To co zawsze #esesman

 No.3006

>>3005
No dużo mi to powiedziało

 No.3007

>>3006
Wiem



Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]