[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

* - Overboard


[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

/b/

File: 1558651950739.jpg (572.5 KB, 798x1064, 3:4, IMG_20190523_215903.jpg) Google iqdb

 No.2002[Reply]

 No.2003

File: 1558679456573.png (253.79 KB, 351x356, 351:356, 1522846621213865.png) Google iqdb

tryhard/10
wystarczyło mi dosłownie kilka pierwszych sekund
dosć/b/

File: 1558424513004.webm (131.72 KB, 480x360, 4:3, zdycha.webm) Google iqdb

 No.1980[Reply]

ha! zdechł w sensie ta karykatura czana
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1987

na discordzie tez martwo takze wiesz

 No.1989

na którym diskordzie ?

 No.1990

>>1989
tym najmniejavazym i najbardziej elitarnym/b/

File: 1558531679349.jpg (105.61 KB, 600x680, 15:17, trąbka ale złą stroną.jpg) Google iqdb

 No.1988[Reply]

trututu… mmmmmphppmmm


/b/

File: 1558204741769.gif (2.12 MB, 640x480, 4:3, css.gif) Google iqdb

 No.1971[Reply]

literalnie tak się czuję jak próbuję coś wyrównać w css
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1975

przykro mi, nie jestem małpom od klepania kodu, nie doświadczam twoich, waszych problemów

 No.1976

>>1975
to od czego małpą jesteś w takim razie?

 No.1979

>>1976
magazynier nadczłowiek hir/b/

File: 1558276277456.png (434.3 KB, 564x562, 282:281, uśmiech i składanie rączek.png) Google iqdb

 No.1977[Reply]

guwno w dupie chlupie

 No.1978

Chyba tb/b/

File: 1557735728142.jpg (45.62 KB, 600x600, 1:1, 1557587444912.jpg) Google iqdb

 No.1923[Reply]

Damian był dumny że ma czarna, a teraz nie żyje. A atenszon działa :3
Bozia jest super
29 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1960

File: 1558029227373.jpg (190.49 KB, 1000x1333, 1000:1333, MDRUM_Oddest_Sculpture_Par….jpg) Google iqdb

>>1957
teraz przesadziłeś kurwo zoomerska

 No.1968

tbw w wyjebwyanei watermarków

 No.1970

>>1968
nie o wodoznaki chodzi tylko o ten obcy mentalnie obrazek opisujący sytuację która się w Polsce nie wydarza/b/

File: 1557510901593.jpg (570.15 KB, 798x1064, 3:4, IMG_20190510_180603.jpg) Google iqdb

 No.1880[Reply]

no elo :3
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.1919

znowu pisanie i odpowiadanie samemu sobie na nocnej ehh

 No.1920

>>1919
siema

 No.1969

ja jebie ale maciora/b/

File: 1558012241606.png (400.46 KB, 512x512, 1:1, komunistyczna kanna.png) Google iqdb

 No.1958[Reply]

jestem ironicznym komunistą, to znaczy że jak mam się wypowiedzieć przed jakimś gronem osób albo wyrazić swoje poglądy to udaję komunistę żeby ludzie sobie pomyśleli "o kurde ale on jest pojebany, czysty chaos" ale prywatnie uważam że jest to jeden z głupszych ustrojów jakie ktoś mógł wymyślić
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1965

File: 1558084533163.png (18.62 KB, 512x512, 1:1, 1f914.png) Google iqdb

>udajesz nawet przed samym sobą że masz jaźń taką czy inną, więc miarkuj się
Co to znaczy?

 No.1966

i tak najgorsza forma udawania przed samym sobą i innymi to wiara w dziadka na chmurce

 No.1967

>>1966
ostro/trip/

File: 1557178067833.jpg (39.27 KB, 724x720, 181:180, 1.jpg) Google iqdb

 No.95[Reply]

sram cipą
13 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.112

>>110
żeżuncja z anonimowego hejtera

 No.113

>>112
bronisz swojego chłopaka…
to ja odpuszczam, jest was zbyt dużo, choć już niemal wygrałem z tamtym ułomkiem, o czym świadczy powyższy post

 No.114

>>113
co wygrales? pajacu obsesyjny
poruchaj to ci przejdzie ten HEJT/b/

File: 1557675191609.jpg (40.4 KB, 509x459, 509:459, rosja.jpg) Google iqdb

 No.1907[Reply]

kurwa nie da się być bardziej martwym,
może to kwestia chujowej kapczy? O ile pamiętam na wilnie jest podobna.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.1914

no ta kapcza to takie meh;
uczenie maszynowe pewno wchodzi motzno;
ten obrazek to definicja dzbana?

 No.1928

>>1914
>>1909
"Eldar Gabidulin z wioski Luniewo (okręg Włodzimierski) robi codziennie niesamowite fotografie trzylitrowych słoików z wodą."

Dla mnie to definicja absurdu jakim jest Rosja

 No.1964

Wodą czy wódą xD?/b/

File: 1557295821587.jpg (52.72 KB, 550x363, 50:33, 1557287534351.jpg) Google iqdb

 No.1836[Reply]

Dump ładnych obrazków typu anime
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1943

File: 1557861314866.jpg (141.39 KB, 700x1000, 7:10, 20.jpg) Google iqdb

a li je je je
oo a

 No.1946

>>1943
już?

 No.1949

File: 1557914896917.jpg (458.36 KB, 2048x2048, 1:1, 1557857160822.jpg) Google iqdb
/b/

File: 1557185048804.jpg (453.47 KB, 1642x938, 821:469, szonarchive.jpg) Google iqdb

 No.1786[Reply]

Hmmm, czyżby nieudolny autofors? Przynać się, który to 5.253.206.94?
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.1835

>>1832
niezłe zarządzanie uszkodzeniem

 No.1913

inba moge dac ci moje ip a i tak nie zlokalizujesz blizej niz 10km

 No.1921

>>1913
>mainland1@o2.pl
O kurwa stary xD
Nie pewny czy/b/

File: 1556716993282.gif (26.19 KB, 201x236, 201:236, poland strong.gif) Google iqdb

 No.1643[Reply]

C

 No.1644

File: 1556717030171.png (1.4 KB, 84x37, 84:37, a b c.png) Google iqdb

a /b/ - C

 No.1916

>>
na polkopkowym oś miokurze jest gorocy polski lul/b/

File: 1556801157306.png (86.74 KB, 755x1255, 151:251, lol i troll you.png) Google iqdb

 No.1699[Reply]

chany w pigułce

 No.1915

inteligentne trolowanie to badanie gruntu/b/

File: 1557231479292.png (634.18 KB, 1010x744, 505:372, huj.png) Google iqdb

 No.1798[Reply]

jebana zakała to jebana zakała get
15 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1905

File: 1557665742314.jpg (7.08 KB, 211x239, 211:239, 1557255858981925023.jpg) Google iqdb

>>1904
ps. ten obrazek to lusterko

 No.1906

>>1905
wiem jak działa lusterko i na pewno nie działa w ten sposób że pokazuje twoje zdjęcie za każdym razem

 No.1912

>>1906
bycie kurwa determinuje to jako klamstwoDelete Post [ ]
| Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]